Polityka

James Madison

Inne strony warte obejrzenia: Dobry dentysta to gwarancja, krótkiego i bez bólu leczenia zębów.

James MadisonJames Madison był czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych i urodził się szesnastego marca 1751 roku w Wirginii. Natomiast zmarł dwudziestego ósmego czerwca 1836 roku również w Wirginii. Madison był przede wszystkim politykiem i prawnikiem. Kadencję prezydenta pełnił w latach 1809 – 1817. Jako polityk, przed wyborem na prezydenta był jednym z członków Izby Reprezentantów a także sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych w latach 1801 - 1809. Do tego należy wspomnieć, że był również i sygnatariuszem Konstytucji Stanów Zjednoczonych. James Madison urodził się w rodzinie farmerskiej. Jego ojciec był plantatorem. On sam zaś był najstarszym z dwanaściorga dzieci. Do szkoły podstawowej nie uczęszczał, gdyż uczył się w domu. W młodości bawił się z dziećmi niewolników, jakich posiadał jego ojciec, a już jako dorosły człowiek bronił ich praw w kongresie. Był również uprzedzony rasowo do Indian. Jako jedenastolatek rozpoczął swoją szkolną edukację, a jako osiemnastolatek rozpoczął już naukę w College of New Jersey. Dzisiaj jest to Uniwersytet Princeton, czyli jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Już wtedy zaczął nawet pisywać wiersze, w których można było znaleźć pewne elementy pornograficzne. Z racji, że bardzo dużo się uczył, to jego nauka w trwała nie cztery, ale tylko trzy lata. Chciał nawet zostać pastorem. Niestety słabe zdrowie nie pozwoliło mu ukończyć studiów podyplomowych, które przerwał i powrócił do domu rodzinnego. Z powodu słabego zdrowia i niestety nie odpowiednich warunków fizycznych, nie mógł wstąpić do wojska, gdy tylko wybuchła wojna o niepodległość. W takim wypadku postanowił działać w polityce. Później stał się jednym z delegatów do Kongresu Kontynentalnego. On również odegrał niezwykle istotną rolę, jeśli chodzi o napisanie tekstu Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Aż siedemdziesiąt jeden razy zabierał głos podczas jej uchwalania. Można go było wtedy poznać również jako doskonałego mediatora pomiędzy różnymi nacjami politycznymi i orientacjami. Kiedy Madison został prezydentem, to na wiceprezydenta został wybrany w tym czasie George Clinton. On też niestety zmarł w trakcie pełnienia tego urzędu. Był to jedyny taki w historii Stanów Zjednoczonych przypadek. Urząd ten pozostał nieobsadzony do końca kadencji Madisona. Na drugą kadencję został wybrany już większością głosów elektorskich.


Warto również przeczytać:

Polityka wpływa na nasze życie
Wielki wpływ polityki na nasze życie można zaobserwować na każdym kroku. Samo przyjmowanie do siebie ideologii, któreś z partii sprawia, że wpływa to na nasz sposób myśle...

Polityka nowego króla
17 listopada 1648 roku było dwóch kandydatów do tronu polskiego. Byli to bracia zmarłego Władysława IV: Karol Ferdynand, popierany przez Jeremiego Wiśniowieckiego, i Jan ...

Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Unia polsko-litewska, kształtująca się jako federacyjny związek Polski z Litwą w XV–XVII wieku, była tworzona i umacniana stopniowo aktami prawnymi podpisanymi w Kr...

Demokracja
Demokracja, czyli rządy ludów. Obecnie określany jako najlepszy z możliwych sposobów rządzenia w państwie. Jest to sposób, w którym ludzie, czyli obywatele wybierają swoi...

Socjalizm
Nazwa „socjalizm” ma wiele znaczeń, jednak ogólnie odnosi się ona do zamierzeń związanych ze zmniejszeniem nierówności społecznych, a także do rozpowszechnien...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: