Polityka

Jak powstają ustawy?

Inne strony warte obejrzenia: nieruchomości warte uwagi

Jak powstają ustawy?Większość ludzi nigdy się tym nie interesowała, jednak jest to bardzo ważne żeby wiedzieć jak powstają wszelkiego rodzaju ustawy. Całość ustawy powstaje w momencie w kiedy grupa posłów, bądź sto tysięcy obywateli, lub prezydent zgłoszą projekt. Potem następuje długa debata w sejmie, gdzie jest rozpatrywane czy ustawa czy też uchwała będzie możliwa żeby wejść w życie. Kiedy wszystko zostanie już w sejmie przedstawione i uchwalone przechodzi projekt dalej. W następnym etapie projekt trafia do senatu, gdzie senatorzy mają do wybrania trzy możliwości: odrzucić, przyjąć lub przyjąć z drobnymi zmianami. Jeżeli projekt zostaje odrzucony to już dalej nie przechodzi, jeżeli jednak projekt zostaje przyjęty to idzie dalej, możliwe jest nałożenie paru poprawek. W dalszym etapie ustawa lub uchwała trafia ponownie do sejmu, gdzie posłowie sprawdzają, czy poprawki są dobre. Mogą ją przyjąć lub odrzucić, to wszystko zależy od tego, czy projekt z tymi poprawki zostaje przyjęty. Jeżeli projekt został przyjęty to całość idzie do prezydenta, która ma czas na przemyślenie uchwały. Zwykle ten czas trwa dwadzieścia jeden dni. Jeżeli uchwała czy też ustawa zostają odrzucone przez prezydenta, trafia ona ponownie do sejmu i jeżeli tam zostanie przyjęta, to prezydent musi natychmiast ją przyjąć, w przypadku przyjęcia ustawy od razu, bez odrzucania jej jak i też w przyjęciu po odrzuceniu, dokument projektu zostaje podpisany. Od dnia podpisania rozpoczyna się tak zwane vacatio legis, czyli czternaście dni, podczas których obywatele mają zaznajomić się z nową ustawą. Jest ona najczęściej puszczana w telewizji oraz w radiu, aby ludzie mogli ze spokojem poznać nową ustawę. Po czasie dwóch tygodni od podpisania następuje przyjęcie uchwały do życia i zaczyna ona obowiązywać. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie daje nam świadomość tego, jak powstaje nowy dokument, jest to, że wiemy jak cały ten proces trwa, wiemy jak wszystkie przygotowania są prowadzone i jak cała ustawa zostaje przygotowana. Jedną z najdziwniejszych rzeczy jest to, że sejm ma najwięcej praw w przypadku uchwalania ustaw, co może skutkować bardzo licznymi i dziwnymi niedociągnięciami. Jednak mimo tego wszystkiego, możemy ze spokojem dowiedzieć się, jak to wszystko się odbywa, jak możliwe jest wszelkiego rodzaju przygotowywanie ustaw oraz jakie mamy prawa i jaki możemy mieć udział we wszystkich ustawach, które mogą wejść w życie. Nie wolno zapominać, że jest to nasze prawo i możemy je wykorzystać. Najgorszą rzeczą ze wszystkich jest to, że politycy często mogą wykorzystać takie ustawy dla własnych celów i odrzucać wszelkiego rodzaju ustawy, które im się nie podobają lub są im nieprzychylne. Powstawanie ustaw jest bardzo ważne dla rozwoju państwa, jednak musimy mieć uwagę na to, że wszelkiego rodzaju zmiany w ustawach też mogą przysporzyć nam wiele kłopotów, nie możemy zapominać o tym wszystkim, ponieważ daje nam to możliwość zmian i sami możemy brać w tym wszystkim udział.


Warto również przeczytać:

Błędy polityki zagranicznej
Status ludzi wolnych umożliwiał swobodne rozporządzanie swoim mieniem oraz miejscem pobytu. Chłopi w większości byli wolni od poddaństwa, z wyjątkiem majątków cerkiewnych...

Polityczny marketing
Aby zdobyć władzę, poszczególne partie czy też pojedynczy politycy muszą zaskarbić sobie zaufanie potencjalnych wyborców. W tym celu stosuje się różne chwyty popularnego ...

Nauka zajmująca się polityką
Nauką zajmującą się polityką jest politologia. Czasem nazywana jest naukami politycznymi. Politologia traktuje politykę jako wspólną całość. Czyli zajmuje się badaniem dz...

Herbert Clark Hoover
Herbert Clark Hoover był trzydziestym pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on dnia dziesiątego sierpnia 1874 roku. Zmarła natomiast dwudziestego paździ...

W obronie Cerkwi prawosławnej
Delegacja kozacka, która w roku 1623 przybyła na Sejm konwokacyjny, prosiła o przyznanie Kozakom prawa do udziału w elekcji polskiego króla. Wysunięcie tego postulatu wsk...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: