Polityka

Instytucje polityczne

Inne strony warte obejrzenia: kredyt gotówkowy comprital polska

Instytucje polityczneInstytucje polityczne w ówczesnej demokratycznej Polsce stanowi: władza centralne, władze regionalne i lokalne oraz administracja publiczna, a także instytucje porównawcze polityczne. Instytucje polityczne stanowią partie polityczne, stowarzyszenia. Wszelkim celem instytucji politycznych powinno być takie funkcjonowanie, aby działać dla dobra państwa, w którym powstają, czy zostają powołane, dla dobra państwa jako ogółu, czy też dla dobra pojedynczych jego obywateli. Władzę centralną sprawuje prezydent i Rząd (w podziale na Sejm i Senat). To władza ustawodawcza i wykonawcza, a obok występuje jeszcze równie ważna władza sądownicza, gdzie przewodniczy Sąd Najwyższy. Tu podejmowane są wszelkie decyzje dotyczące zagadnień, czy uregulowań prawnych odnoszących się do terenu całego kraju. Władze regionalne i lokalne podlegają władzy centralnej, aczkolwiek rozsądzają one kwestie odnoszące się do mniejszego terenu, niż władze centralne, a mianowicie do terenu na którym się znajdują, czy działają. Być może teren działania władz regionalnych, czy lokalnych jest mniejszy, aczkolwiek rozstrzygają one sprawy bardziej szczegółowe oraz te, które bezpośrednio ich dotyczą. Przykładem władz lokalnych jest stanowiska wójta, który jest najwyższa władzą w konkretnej gminie, jako taki planuje różnorakie posunięcia polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, inwestycyjne i inne na terenie swej gminy. Eliminując którąkolwiek z niniejszych instytucji politycznych życie i prawidłowe funkcjonowanie współczesnej polski było by znacznie zdeformowane. Jednakże w perspektywie życia zwykłych, szarych obywateli najważniejszą instytucją polityczną na scenie politycznej wydaje się być administracja publiczna, gdyż to tam załatwiamy wszystkie konieczne do prawidłowego funkcjonowania sprawy urzędowe. Administrację publiczną stanowią najróżnorodniejsze organy samorządowe. Zajmują się sprawami koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania wszelkich stosunków międzyludzkich w praworządnym państwie, jakim jest dziś demokratyczna polska. Podstawowe cechy charakteryzujące administrację publiczną to: trwałość, stabilność, systematyczność, fachowość, hierarchiczność, apolityczność. Administrację publiczną stanowią ludzie, którzy w swej pracy muszą opierać się na konkretnych zasadach. Wszelkie działania administracji publicznej uregulowane są odpowiednim prawem.


Warto również przeczytać:

Najważniejsze urzędy w państwie
W każdym państwie w zależności od tego, jaki system władzy istnieje, takie są najważniejsze urzędy w państwie. Jednak najważniejsze są urzędy takie jak sejm i senat, któr...

Władza, państwo i polityka
Władza, państwo, polityka – to trzy nieodłączne słowa w ujęciu o zakres z nauk politycznych. Ale czy pierwsze słowo jest takie ważne i czy akurat ono oddaje cały ch...

Cisza wyborcza
Ciszą wyborczą nazywa się czas, gdy nie można przedstawiać swojego programu politycznego, czy w jakikolwiek inny sposób zachęcać ludzi do głosowania na danego kandydata. ...

Wpływ polityki na świat
Polityka ma ogromny wpływ na świat, jest to jeden z największych i najczęściej używanych bodźców, które sprawiają, że świat się rozwija, lub są prowadzone różne działania...

Benjamin Harrison
Benjamin Harrison był dwudziestym trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on dwudziestego sierpnia 1833 roku w North Bend, w stanie Ohio. Zmarł nato...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: