Polityka

Inkluzja polityczna

Inne strony warte obejrzenia: lafuria-furs.com

Inkluzja politycznaInkluzja polityczna to działanie, która dąży do objęcia niektórych grup społecznych systemem, który będzie gwarantował prawa, dzięki którym będą mogli czynnie oraz realnie brać udział w tym, aby sprawować władzę. Jest to jedno z rodzajów praktyk polityczno – prawnych. Co więcej inkluzja polityczna jest jednym ze zjawisk politycznej partycypacji. Proces inkluzji jest określony różnymi procedurami oraz zasadami, gdzie najważniejsze znaczenie posiadają normy prawne oraz polityczne, czy też standardy kultury polityczne. Głównym celem tego procesu jest bezpośrednie, czy też pośrednie przejęcie częściowej władzy państwowej. Dzięki temu możliwy jest współudział podczas podejmowania decyzji prawnych oraz politycznych. Po wprowadzonej inkluzji politycznej w państwie dojdzie do licznych zmian, a także do zmienienia miejsca oraz ról jednostek. Niektórzy będą musieli zmienić swoją rolą rządzących na współrządzących, ponieważ niektóre grupy obywateli wówczas staną się bardzo ważne przy podejmowaniu politycznych decyzji. Inkluzja jest procesem, który wielokrotnie pojawiał się w historii, co jest przykładem, iż jest to żywy proces. Akcja afirmatywna jest jedną z polityk, które były wykorzystywane w niektórych państwach. Przede wszystkim polityka ta była stosowana przez wiele korporacji oraz uniwersytetów, aby wyrównać prawa pomiędzy Afroamerykanami, a ludźmi zamieszkujący dane państwo. Polityka ta miała im pomóc zarówno w zawodowej karierze, jak i w edukacji. Między innymi dokonywano tego, iż byli oni bardziej uprzywilejowani podczas rekrutacji do szkół, czy też podczas rozmów kwalifikacyjnych. Taka polityka posiada wielu zwolenników, a także licznych przeciwników. Sami Afroamerykanie uważają, iż taka polityka może tylko zaostrzyć niechęć do nich, niż polepszyć ich sytuację w kraju. Polityka ta przede wszystkim stosowana była w Stanach Zjednoczonych, aby obniżyć poziom niechęci do Afroamerykanów. Z kolei w Polsce, w czasach PRL akcja afirmatywna polegała na tym, iż podczas rekrutacja na studia byli bardziej uprzywilejowane osoby, które miały robotnicze pochodzenie, czy chłopskie. Obecnie natomiast istnieją specjalne fundusze, które mają pomóc biednym rodzinom, czy też mieszkańcom wsi. Program ten jest bardzo przydatny w niektórych kwestiach, jeśli jednam dotyczy on obniżenia niechęci do innych ras, może mieć wręcz odwrotny efekt.


Warto również przeczytać:

Zająć się zdrowiem
Bardzo ważne dla każdego człowieka jest zdrowie, dlatego sporo zależy od tego jakich mamy polityków do spraw opieki zdrowotnej. To oni zajmują się ustanawianiem przepisów...

Polska Plus
Polska Plus, pisana również jako „Polska +” jest jedną z młodych partii politycznych w Polsce. Ma ona charakter centroprawicowy. Założona została 9 stycznia 2...

Władczyni Austrii, królowa Czech i Węgier
W ostatnim trzydziestoleciu XVIII wieku część ziem polskich została wcielona do wielonarodowej monarchii Habsburgów. Ważny jest tu fakt, że pierwszy rozbiór Rzeczypospoli...

Polityka przeciwników Mazepy
Gdy w roku 1708 Mazepa zwrócił się o pomoc do Piotra I, spotkał się z odmową. Hetman kozacki, dostrzegając w tym naruszenie umowy perejesławskiej między Ukrainą i Rosją, ...

Decyzje i działania polityczne
Decyzje polityczne to działania poszczególnej jednostki lub grupy interesu mające wpływ na życie polityczne całego społeczeństwa. Definiuje się je jako świadomy akt wybor...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: