Polityka

Iliryzm

Inne strony warte obejrzenia: Oferty pracy Toruń Odszkodowania komunikacyjne

IliryzmIliryzm jest ruchem politycznym, który powstał w latach trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku. Jego głównym celem było zintegrowanie wysokich plemion słowiańskich zamieszkujących południowe tereny. Połączeniu temu mieli podlegać wszyscy Słowianie bez względu na ich zamieszkanie, status. Chociaż ruch ten został założony w latach trzydziestych to jego początki były już dużo wcześniej. Sama nazwa tego ruchu została zaczerpnięta z działalności Napoleona, który stworzył prowincje iliryjskie. Zaczęto nawet nauczać w szkołach języka iliryjskiego, a także przekładać książki na tej język. Po klęsce Napoleona język ten oraz cała kultura powoli zaczęła zanikać i była wyparta przez Węgry oraz język węgierski. Wówczas wykształcił się ruch iliryjski, który sprzeciwiał się niszczeniu ich kultury. Ludzie ci uważali, iż muszą Bronic swoją kulturę oraz swoją tożsamość, dlatego też członkowie tego ruchu pragnęli zjednoczyć wszystkich Słowian, którzy byli szczególnie wielbieni przez romantyka Johanna Herdera – głównego inspiratora tego ruchu. Pojawiało się wielu zwolenników tych poglądów i zaczęto walczyć o swoje prawa i dążono do zjednoczenia Słowian. Jednak wraz z upływem czasu ruch ten zaczął maleć i stawał się coraz mniej efektywniejszy. Jednym z ruchów polityczno społecznych jest ruch alterglobalistyczny, który swoją działalność prowadzi w wielu państwach, które mają inne ustroje, a także różne idee. Co więcej, w każdym kraju ruch ten jest inaczej zorganizowany, jednak łączy ich wspólny cel i poglądy. Przede wszystkim ruch alterglobalistyczny dąży do tego, aby na świecie dokonano zmian ekologicznych, ekonomicznych, a także społecznych, aby stworzyć globalne społeczeństwo obywatelskie. Dodatkowo ruch ten rozróżnia się na dwa rodzaje – ekonomiczny oraz kulturowy. Ruch ten pragnie pokazać wszystkim ludziom, jakie powstały problemy, które dotyczą cały świat. Przede wszystkim uważają oni, iż to ludzie są winni tym wszystkim problemom. Neoliberalna globalizacja to główny powód powstania tylu problemów na świecie. Wskazują oni na zatarcie granic pomiędzy kulturami, na niszczenie lokalnych kultur, a także środowisk naturalnych. Ponadto uważają oni, iż ludzie padają ofiarami wyzysków wielkich firm. Co więcej oskarżają globalizację o to, co dzieje się w Trzecim Świecie. Uważają, iż należy załagodzić problem ubóstwo, niskiej opieki społecznej i medycznej, analfabetyzm oraz brak dostępu do informacji w krajach Trzeciego Świata.


Warto również przeczytać:

Władza ustawodawcza
Władza sprawowana w państwie to bardzo istotna kwestia w funkcjonowaniu niemal każdego kraju na świecie. Bywa tak, że władza nie jest rozdzielane między poszczególne jedn...

Administracja ogólnopaństwowa
Ordynacja wyborcza dzieliła wyborców na następujące kurie: wielkiej własności (44 mandaty), miejską (23, potem 31 mandatów), izb handlowych i przemysłowych (3 mandaty) i ...

Państwa demokratyczne
Państwa demokratyczne są obecnie jednymi z najlepszych rodzajów państw ze względu na ich reżim polityczny. Dzieje się tak, ponieważ państwa takie, dają swoim obywatelom n...

Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD
Sojusz Lewicy Demokratycznej jest lewicową partią polityczną opowiadającą się za demokratycznym państwem prawa, społeczną gospodarką rynkową i pełnym upodmiotowieniem oby...

Zniszczenie Siczy Zaporoskiej
W tym samym czasie nastąpiło niekorzystne dla zwolenników reform w Polsce umocnienie się międzynarodowej pozycji Rosji. Zwycięska wojna z Turcją, zakończona podpisaniem w...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: