Polityka

Ideologia

Inne strony warte obejrzenia: www.lafuria-furs.com/pl/produkty/kobieta/futra-z-lisow

IdeologiaIdeologia powstaje przede wszystkim z danej kultury, która obowiązuje i pojawia się przez wiele lat w danym państwie. Kultura ta najczęściej objawia się wspólnym światopoglądem, gdzie u podstaw znajduje się dążenie do zrealizowania postawionego sobie interesu klasowego, czy też grupowego oraz narodowego. Ideologie mogą przyjmować różne postacie i objawiać się w inne sposoby. Mogą one być pozytywne lub negatywne. Bardzo często zdarza się, iż poprzez ideologie pragnie się diametralnie zmienić mentalność społeczeństwa oraz cały ustrój państwa. W skład ideologii wchodzą zwykle podporządkowane poglądy ze sfery religijnej, przyrodniczej, prawnej, filozoficznej, artystycznej, a także politycznej. Ideologie mają za zadanie służyć społeczeństwu i pomóc im objaśnić otaczający ich świat oraz prawa nim rządzące. Poprzez ideologię ludzie pragną pokazać innym grupom w społeczeństwie, iż ich działanie jest dobre oraz posiadają motyw, aby podejmować dane decyzje. Ideologie powstają dlatego, iż ludzie pragną odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego istnieją, a także opisać sens ich istnienia. Ideologie próbują pokazać ludziom, iż są wolni, a także ukazać ich suwerenność oraz niepodległość. Ideologie przyczyniają się do powstania różnych ruchów społeczno – politycznych. Konsensualizm jest jednym z rodzajów prowadzenia polityki. Głównym założeniem tego stylu jest znajdowanie takich rozwiązań, które zadowolą wszystkich obywateli, a także wszystkich tych, których będą obejmowały skutki podjętej decyzji politycznej. Styl ten jest przede wszystkim reprezentowany przez elity polityczne, czyli przez liderów partii oraz ich przywódców. Konsensualizm dąży do tego, aby unikać sytuacji, w których podczas głosowania będą przeważały arytmetyczne większości głosów. Co więcej stara się on prowadzić negocjacje pomiędzy stronami prowadzonego sporu, konfliktu, czy zwykłej dyskusji. Polityka ta ponadto zakłada, iż rywalizacja jest czymś złym i stara się maksymalnie zmniejszyć elementy rywalizacji. Natomiast polityka konsensualizmu proponuje dochodzenie do porozumień, a także kompromisów, aby wszystkie ze stron były zadowolone i aby nikt nie był pokrzywdzony. Ponadto za najwyższe dobro stawia sobie zadowolenie społeczeństwa. Można rzecz i polityka ta stara się dojść do przyjacielskiego porozumienia i nie chce, aby w polityce decyzje były podejmowane na zasadzie rywalizacji, lecz dyskusji i porozumienia. Jednak z tego względu, iż nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb konsesualizm dąży do tego, aby zadowolona była największa grupa ludzi głosząca dany interes państwa.


Warto również przeczytać:

Wpływ polityki na świat
Polityka ma ogromny wpływ na świat, jest to jeden z największych i najczęściej używanych bodźców, które sprawiają, że świat się rozwija, lub są prowadzone różne działania...

Polityk jako osoba publiczna
Politycy musza się zawsze liczyć z tym, że będą nieustannie krytykowani. Nigdy bowiem nie da się zadowolić wszystkich, dlatego tez zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony,...

Państwa totalitarne
Państwa totalitarne charakteryzują się tym, żę władza ogranicza obywateli do jak największego stopnia, poprzez różnego rodzaju obowiązki, jak i policje polityczne i organ...

Funkcja redystrybucyjna
Polityka gospodarcza jest bardzo złożoną rzeczą, dlatego też odpowiednie przyporządkowanie danych zdarzeń do konkretnych funkcji polityki gospodarczej nie jest wcale taki...

Młodzieżowe partie polityczne
Wstąpienie do młodzieżowej partii politycznej nie zawsze wiąże się z karierą w tej dziedzinie. Przykładowo – szeregi takiej partii mogą wstąpić nawet osoby niepełno...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: