Polityka

Honorowe obywatelstwo

Inne strony warte obejrzenia: prawnik rozwodowy Poznań

Honorowe obywatelstwoHonorowe obywatelstwo jest sposobem na uhonorowanie osoby za jej wielkie czyny dla danego regionu, miasta, czy też państwa. Honorowe obywatelstwa zwykle są nadawane dla ludzi o wielkim autorytecie i moralności, które sprawiają, że zmienia się świat i możliwy jest rozwój. Również osoby, które w dużej mierze przyczyniły się do rozwoju danego miasta, regionu, czy też kraju, lub po prostu sprawiły bardzo dużo dobrego dla kraju i wspierały go przez cały czas, dostają honorowe obywatelstwo. Nie ma żadnej nagrody z tego tytułu, jest to jedynie prestiż, który wynika z tego, że przyczyniliśmy się do pomocy i rozwoju miejsca, którego honorowymi obywatelami zostaliśmy. Bardzo ważne jest to, że honorowym obywatelem może zostać każdy bez względu na płeć, wiek, rasę, czy też orientacją seksualną i polityczną, ponieważ jest to wyraz wdzięczności do osoby, która pomogła w rozwoju i innych bardzo ważnych rzeczach dla danego miasta, regionu czy też państwa. Polakami, którzy otrzymali największe ilości honorowym obywatelstw są: Jan Paweł II, Józef Piłsudski oraz Lech Wałęsa, którzy przyczynili się do zmian w wielu krajach Europy i świata na przestrzeni lat. Grecja jest demokracją parlamentarną od 1975 roku, gdy przyjęła wówczas postanowienia konstytucji. Na czele tego państwa stoi prezydent, który na swoje stanowisko jest wybierany przez parlament. Jego kadencja trwa pięć lat. Jeśli chodzi z kolei o władzę ustawodawczą jest ona sprawowana zarówno przez parlament, jak i przez prezydenta. W skład parlamentu wchodzi 300 parlamentarzystów, którzy są wybierani na kadencję czteroletnią. Natomiast władza wykonawcza jest sprawowana przez rząd, a także przez prezydenta. Z kolei premier wyznaczany jest przez głowę państwa. Na premiera powoływany jest przewodniczący tej partii politycznej, która ma w parlamencie przeważającą większość bądź względną większość. Co więcej, rząd musi otrzymać wotum zaufania w parlamencie. Do niezawisłych sądów należy władza sądownicza. Sądy te można podzielić na karne, cywilne oraz administracyjne. Istnieje w Grecji dwanaście sądów administracyjnych oraz okręgowe sądy cywilne. Natomiast sądy karne dzieli się w tym państwie w zależności od dokonywanego przestępstwa. W Grecji Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy dotyczące apelacji cywilnych oraz karnych.


Warto również przeczytać:

Sytuacja zagarniętych ziem polskich
Rzymskokatolickie parafie w Galicji były położone głównie w miastach i na obszarach dworskich. Ludność rzymskokatolicka mieszkająca na wsi, rozsiana wśród greckokatolicki...

Powinność udziału w głosowaniu
W dzisiejszych czasach ze smutkiem stwierdza się, iż ludzie niechętnie chodzą do głosowania. Chociaż rząd stara się jak najbardziej udogodnić im branie udziału w wyborach...

Boskie prawo królów
Boskie prawo królów określa zasadę tego, że władza królewska pochodzi od Boga. Koncepcja ta powstała i rozwijała się na przestrzeni wielu lat, szczególnie rozwijana w śre...

Ksenofobia
Ksenofobia jest negatywnym zjawiskiem, które charakteryzuje się wrogością, niechęcią, czy nawet lękiem przed cudzoziemcami. Osoby takie wyraźnie pokazują swoją niechęć do...

Kara śmierci
Kara śmierci jest tematem, który bardzo często staje się powodem do dyskusji osób, które są za stosowaniem takiej kary oraz dla tych, którzy się jej brzydzą. Ciężko jest ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: