Polityka

Helmut Kohl

Inne strony warte obejrzenia: http://elzbietapiskorska.pl/kontakt.html

Helmut KohlJest najbardziej znanym niemieckim politykiem po II wojnie światowej. Brał w niej udział jako pracownik Wermachtu. Nie musiał jednak walczyć ponieważ w czasie jego służby wojna dobiegała ku końcowi. Po jej zakończeniu rozpoczął studia prawnicze a jednocześnie wstąpił do partii CDU. Jego pozycja w unii chrześcijańsko- demokratycznej rosła z roku na rok. I w ten sposób w 1969 roku został zastępcą przewodniczącego. Jako polityk miał bez wątpienia duży wpływ na zjednoczenie Niemiec. Wiele osób uważa, że gdyby nie Kohl nie nastąpiło by to w tak krótkim czasie. W niemieckiej polityce pełnił funkcje premiera i kanclerza. Jednocześnie cały czas był przewodniczącym partii. Gdy nawiązał bliską współpracę z ówczesnym prezydentem Francji Francois Mitterrandem wiele osób było zaskoczonych. Jednak zawarli oni między sobą niepisaną umowę o wzajemnym wsparciu i lojalności. Dzięki Kohlowi został wprowadzony układ Schengen, który pozwala przekraczać granice innych państw bez szczegółowej kontroli. Przez 16 lat swoich rządów jego największym sukcesem było doprowadzenie do upadku muru berlińskiego. Jako kanclerz Republiki Federacji Niemiec chciał by kraj znowu był zjednoczony. W ten sposób udało się 9 listopada 1989 roku obalić mur, który dzielił Republikę Federalną Niemiec i Niemiecką Republikę Demokratyczną. W tych okolicznościach został pierwszym kanclerzem zjednoczonych Niemiec. Pełnił ten urząd aż do roku 1998. Wtedy jego następcą został Gerharld Schröder. Nigdy nie ukrywał, że nie doszłoby do zjednoczenia Niemiec gdyby nie miały miejsca wydarzenia w Polsce. Podkreślał rolę Lecha Wałęsy jako człowieka, któremu udało się wpłynąć na los milionów ludzi. Trzy lata po tym jak przestał być kanclerzem wydarzyła się największa tragedia w jego życiu. Jego żona Hannelore popełniła samobójstwo. Wydarzeniem, które mogło wpłynąć na jej desperacki krok było uczulenie na słońce, na które cierpiała od kilku lat. Cały świat był w szoku i wszyscy współczuli Kohlowi tej tragedii. Obecnie pracuje jako pełnomocnik Angeli Merkel do spraw praw człowieka. Otrzymał wiele odznaczeń za swoją działalność polityczną i wkład w zjednoczenie Europy. W 1989 roku zdobył tytuł honoris causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 2010 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Gdańska. Zawsze miał na uwadze dobro ludzi, które czasami nie zgadzało się z dobrem interesów państwa.


Warto również przeczytać:

Ustrój polityczny Słowacji
Słowacja posiada ustrój polityczny, który jest republiką z gabinetowo-parlamentarnym systemem rządów. W rękach jednoizbowego parlamentu, który nazywany jest Radą Narodową...

Społeczna polityka
Polityka społeczna jest niezmiernie ważnym elementem polityki, ponieważ dotyczy bezpośrednio obywateli danego państwa ich potrzeb, problemów i wymagań wobec władzy. Polit...

Afery polityczne
Afery polityczne są jedną z najgorszych rzeczy, jakie istnieją w polityce, szczególnie można je zauważyć w polityce polskiej, gdzie afery jest za aferą, często są one bar...

Organy władzy sądowniczej
Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W naszym kraju opinia publiczna kieruje się chęcią zemsty. Należy znaleźć winnego i go ukarać. Natomiast ...

Warren Gamaliel Harding
Warren Gamaliel Harding był dwudziestym dziewiątym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd prezydenta sprawował w latach 1921 – 1923. Urodził się on w dniu drugieg...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: