Polityka

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Inne strony warte obejrzenia: Dobry adwokat - profesjonalne usługi

Hanna Gronkiewicz-WaltzHanna Gronkiewicz Waltz jest urodzona 4 listopada 1952 roku w Warszawie. Jest ona prawnikiem, ekonomistą, a także politykiem. W latach 1992 do 2001 była prezesem Narodowego Banku Polskiego, a także przewodniczącą Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998 do 2001. Była ona także wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – w skrócie EBOR- w larach 2001-2004. Hanna Gronkiewicz Waltz była także posłanką na sejm piątej kadencji w latach 2005 do 2006. Od drugiego grudnia 2006 roku została wybrana na prezydenta stołecznego miasta Warszawy. Ta czynna kobieta w życiu politycznym ukończyła studia z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa i administracji w roku 1975. Obroniła ona następnie doktorat w roku 1981 oraz w roku 1993, gdy pełniła już funkcję prezesa NBP. Rozpoczęła ona pracę na Uniwersytecie Warszawskim, gdy ukończyła studia. Była ona także adiunktem na wydziale prawa kanonicznego w akademii teologii katolickiej w stalicy Polski. Jest ona profesorem na Uniwersytecie warszawskim od roku 1994. Jak więcej widać, Hanna Gronkiewicz Waltz prowadzi bardzo aktywne życia. Ponadto, jako prezydent Warszawy ma wiele obowiązków, którym musi codziennie sprostać. Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie i zmarł śmiercią tragiczną w10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Był on polskim politykiem, a w latach 2005-2010 odbywał służbę jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w latach 1992 do 1995 był on prezesem Najwyższej Izby Kontroli, a także prokuratorem generalnym w rządzie Jerzego Buzka oraz ministrem sprawiedliwości w latach 2000-2001. Objął on również stanowisko prezydenta Warszawy w latach 2002-2005. Lech Kaczyński również był współzałożycielem jednej z najaktywniejszej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Był jej pierwszym prezesem oraz senatorem pierwszej kadencji. Ponadto był on posłem na sejm pierwszej oraz czwartej kadencji. Jednak Lech Kaczyński również był doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem nadzwyczajnym i specjalizował się w prawie pracy. Zginał on tragicznie podczas podróży samolotem Tu -154 lecąc do Smoleńska upamiętniając tragiczne losy, który działy się w Katyniu. Lech Kaczyński jest bratem bliźniakiem Jarosława Kaczyńskiego. Bracia prowadzili podobne życie polityczne i obecnie jego brat kandyduje na stanowisko prezydenta Polski.


Warto również przeczytać:

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

Posłowie polscy w Sejmie Krajowym
Najważniejszą instytucją w państwie Habsburgów był jednoizbowy Sejm Krajowy, któremu przewodniczył marszałek. Organem wykonawczym sejmu był Wydział Krajowy, który kierowa...

Gospodarka wg prawicy
Historycznie, prawica opowiada się za zachowaniem bogactwa i władzy arystokratów i szlachty. Reakcyjna prawicowa polityka polega na tworzeniu i promocji społecznej hierar...

Helmut Kohl
Jest najbardziej znanym niemieckim politykiem po II wojnie światowej. Brał w niej udział jako pracownik Wermachtu. Nie musiał jednak walczyć ponieważ w czasie jego służby...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: