Polityka

Grupy społeczne

Inne strony warte obejrzenia: maszyny pakujące żłobek z monitoringiem białystok

Grupy społeczneW chwili urodzenia się człowiek to już staje się on członkiem jakieś konkretnej grupy społecznej. W przypadku narodzin naturalnie taką grupą społeczną staje się cała jego rodzina. W miarę upływu lat oraz czasu, przynależność do różnych grup społecznych staje się coraz bardziej szersza, dzięki czemu w wieku około 20 lat, człowiek należy już do kilkunastu grup społecznych i może czerpać coś z każdej z nich. Po urodzeniu może należeć do grupy zawodowej, koleżeńskiej, do partii politycznej lub też po jakimś czasie zakłada rodzinę, czyli własną, odrębną grupę społeczną. Warto wiedzieć dokładnie czym jest grupa społeczna, aby ewentualnie określić swoją przynależność do danej grupy. A więc grupa społeczna jest pewną liczbą osób, co najmniej trzech, które są powiązane jakimś wzajemnym systemem stosunków i relacji poprzez różnego rodzaju instytucje lub tez wspólne wartości, które są odrębne i zupełnie oddzielone od innych zbiorowości, dzięki temu są one zupełnie różnymi i niezależnymi grupami. Uczestnictwo w danej grupie społecznej może być zależne lub też niezależne od danego człowieka. Jeśli jest niezależne, wtedy zwykle jest to grupa, do której należymy od urodzenia. Natomiast jeśli jest to zależny rodzaj, wtedy to my sami podejmujemy swobodny i nieograniczony niczym wybór, czy chcemy należeć do danej grupy czy też nie. Zazwyczaj ten drugi rodzaj odnosi się do grup koleżeńskich lub też zawodowych. Niezależnie od tego do jakich grup należymy, to w każdej z tych grup odbywa się bardzo ważny proces, który kształtuje nasz charakter, postawę, a także postrzeganie ogólne świata. Tym procesem jest socjalizacja, która uczy nas przebywania oraz ogólnie pojętego współżycia i relacji międzyludzkich. W grupach zachodzą także bardzo ważne procesy interakcji, które polegają na tym, że dane osoby oddziałują na siebie wzajemnie, przez to uczą się nowych rzeczy, a także muszą się dostosowywać do obowiązujących norm oraz zachowań. Podział grup może być bardzo różny, sklasyfikowany w zależności od bardzo zróżnicowanych kryteriów. Jednak do tych najpopularniejszych podziałów danych grup społecznych należy podział na grupy: małe i duże, formalne i nieformalne. Dalej te grupy mogą dzielić się na podgrupy rodzinne, koleżeńskie, subkulturowe czy też zawodowe oraz polityczne oraz niekiedy mogą przybierać formę stowarzyszeń, dzięki którym ludzie o podobnych zainteresowaniach mogą wspólnie wymieniać poglądy i życiowe cele. 3 4 Choć pojęcie grup społecznych na pozór nie wydaje się być związane z polityką, to jednak po głębszym zastanowieniu można by odkryć delikatne i subtelne powiązania. Można bowiem stwierdzić, że w polityce może brać udział każdy. Grupy polityczne wiążą bowiem wiele innych grup, a tak właściwie to łączą ich przedstawicieli, których łączą przekonania, czy też opinie. Takie grupy powinny być właśnie niezawisłe i nieuzależniane, ale mieć jednak waznych przywódców. Bardzo często dzieje się tak, że większe skupiska takich grup zostają zarejestrowane i stają się partiami politycznymi, a ich przywódcy zajmują ważne stanowiska w państwie.


Warto również przeczytać:

Co kraj to obyczaj
Jak mówi starodawne i bardzo znane przysłowie, że co kraj to obyczaj. I tak w rzeczywistości jest, ponieważ każde państwo rządzi się swoimi prawami, ma swoje ustanowione ...

Polskie partie polityczne
Dziejach polskiej państwowości na scenie politycznej wystąpiło już wiele partii politycznych. Chcemy wierzyć, że wszystkie one działały dla dobra naszej ojczyzny. Obecnie...

Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej jest centroprawicową, która ma charakter ekologiczny. Została ona zarejestrowana sądownie 7 lutego 2004 roku. Jest ona następcz...

System rządów parlamentarno-prezydenckich
System ten charakteryzuje się przeplataniem kompetencji dla władzy ustawodawczej i wykonawczej z systemów rządów parlamentarnych i prezydenckich. Często jest ten system n...

Opuszczony przez chana
W myśl podpisanej 28 września 1651 roku w Białej Cerkwi ugody liczba Kozaków rejestrowych miała zostać zmniejszona o połowę (to znaczy do 20 tysięcy). Terytorialny zasięg...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: