Polityka

Grupa Wyszehradzka

Inne strony warte obejrzenia: autolaweta rzeszów

Grupa WyszehradzkaGrupa Wyszehradzka, inaczej V4 to określenie o charakterze nieformalny używane do określenia Czechosłowacji, Polski i Węgier. Powstał on 15 lutego 1991 roku, kiedy to prezydenci tej trójki spotkali się na posiedzeniu w Wyszehradzie, węgierskim zamku. Grono członków zostało z góry dokładnie określono. Chodziło tu przede wszystkim o fakt, iż wszystkie trzy kraje przeszły bardzo podobne zmiany po rozpadzie bloku wschodniego. Reprezentowały sobą zbliżony poziom, miały takie same cele, które dzięki temu mogły być realizowane w łudząco podobny sposób na wszystkich tych terytoriach. Spotkanie to było bardzo ważnym w historii państw postkomunistycznych. Węgry, Czechosłowacja i Polska jako pierwsze bowiem zawiązały współpracę o charakterze międzynarodowym. Ponadto państwa te ustaliły, że będą się wspierać na arenie światowej i prowadzić wspólne działania. Postanowiono również organizować takie konferencje częściej. Spowodowało to znaczne zbliżenie się do siebie tych trzech państw. Już w 1992 roku zawiązano między nimi Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (w skrócie CEFTA). Początkowo mówiono na nie Trójkąt Wyszehradzki, jednak po rozpadzie Czechosłowacji, kiedy oba państwa wyraziły swoją chęć członkowstwa, nazwę zmieniono na grupę. Stało się to 1 stycznia 1993 roku. Powodem, dla którego powstał była aspiracja wstąpienia w zachodnie ugrupowania międzynarodowe. Państwa postkomunistyczne miały szalenie niskie szanse na wstąpienie w szeregi tych organizacji. Najważniejszym powodem była niestabilna sytuacja polityczna. Niedawne odejście od modelu komunistycznego powodowało, że kraje te miały ogromne problemy ze zmianami ustrojowymi. Na tle jednak innych z bloku wschodniego, ta czwórka prezentowała się jednak najlepiej. Utworzenie Grupy Wyszehradzkiej dodatkowo pomogło w umacnianiu demokracji. Wspólne spotkania ministrów, szefów rządów sprzyjały wymianie doświadczeń i spostrzeżeń. Fakt, że odbudowa państwowości postępowała w równym tempie w tych czterech państwach, jeszcze tylko pomagała w zawiązywaniu współpracy. Głównym celem były tu jednak Unia Europejska i Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Szybko zaczął on psuć dobre stosunki między Polską, Węgrami, Czechami a Słowacją. Wszystkie ta kraje bowiem aspirowały do pozostania członkiem wyżej wymienionych organizacji, które traktowały je w sposób indywidualny i narzucały rozmaite kryteria przyjęcia.


Warto również przeczytać:

Antykomunizm wg prawicy
Wczesne komunistyczne ruchy były w sprzeczności z tradycjami monarchii, która rządziła przez większą część kontynentu europejskiego w tym czasie. Wiele europejskich monar...

Wzmocniona współpraca
Wzmocniona współpraca jest nazwą mechanizmu, który ma pomóc grupie składającej się co najmniej z dziesięciu państw należących do Unii Europejskiej, aby pogłębiły integrac...

Supermocarstwa
Na świecie istnieją obecnie supermocarstwa, które są jednymi z najlepiej rozwiniętych krajów całego świata, które przodują w gospodarce i wojskowości nad resztą. Państwa ...

Tradycja w prawicy
W polityce, najczęściej stosowanym sposobem podsumowania przekonań prawicowych jest skoncentrowanie się na poparcie dla tradycji, przynajmniej retorycznie. Jak daleko ws...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: