Polityka

Głosowanie kobiet w referendum

Inne strony warte obejrzenia: partner na wesele

Głosowanie kobiet w referendumObecnie prawie we wszystkich państwach kobiety mają prawo zarówno do czynnego udziału w wyborach, jak i do biernego udziału w nich. Kobiety mają w takim przypadku te same prawa, co mężczyźni, jeśli chodzi o prawa wyborcze. Dawniej kobiety pod tym względem były dyskryminowane i nie mogły nawet brać udziału w głosowaniu. Obecnie również kobiety mogą startować w wyborach, niestety w dalszym ciągu w wielu krajach nie wygrywają one wyborów. Kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa wyborcze już w wieku osiemnastym. Było to zapoczątkowane przez francuskie sufrażystki, które walczyły również o prawa kobiet w innych aspektach życia. W historii pierwszym państwem, gdzie nadano kobietom prawa wyborcze były Stany Zjednoczone. Od roku 1869 kobiety mogły w tym państwie brać czynny udział w wyborach. Zaś w Nowej Zelandii kobiety mogły głosować w wyborach od roku 1893, a brać bierny udział w nich od roku 1919. Wraz z upływem lat w coraz większej ilość państw kobiety otrzymywały prawa wyborcze. Jeśli chodzi o Polskę, kobiety otrzymały te prawa w roku 1918. Rok po roku w następnych krajach kobiety otrzymały te prawa. Referendum inaczej jest nazywane ludowym głosowaniem. Jest to ten typ głosowania, gdzie wszyscy ludzie, którzy otrzymali czynne prawo wyborcze mogą głosować. Jest to spełnienie bezpośredniej demokracji, ponieważ referendum posiada powszechny charakter. Co więcej, podczas referendum niektórzy ludzie mogą wygłaszać opinię na temat kwestii, która podlegała głosowaniu. Ponadto wyróżnia się referendum fakultatywne, obligatoryjne, wiążące, opiniotwórcze, lokalne oraz ogólnokrajowe. Podczas takiego głosowania ludzie biorący w nim udział są proszeni o udzielenie pozytywnej bądź negatywnej opinii. W ten sposób odpowiadają oni na zadane pytanie, na przykład dotyczące zmian w gospodarce. Mogą oni także wybrać daną odpowiedź z proponowanych. Mogą w nim prać wszyscy obywatele danego kraju, którzy osiągnęli pełnoletniość i nie zostali pozbawieni praw i nie są ubezwłasnowolnieni. Wszystkie głosy oddane w referendum są sobie równe. Każda z osób może oddać tylko jeden głos. Ponadto głosowanie to również jest także, zatem nikt nie może ingerować w to, jak zagłosuje dana osoba. Referendum na celu sprawdzenia opinii jak największej liczby ludzi, którzy oddają głos anonimowo.


Warto również przeczytać:

Efekt Bradleya
Efekt Bradleya jest ciekawym zjawiskiem, który występuje w krajach, które posiadają różne stosunki polityczne pomiędzy danymi rasami, przykładem takich krajów może być US...

Co kraj to obyczaj
Jak mówi starodawne i bardzo znane przysłowie, że co kraj to obyczaj. I tak w rzeczywistości jest, ponieważ każde państwo rządzi się swoimi prawami, ma swoje ustanowione ...

Włodzimierz Cimoszewicz
Włodzimierz Cimoszewicz urodził się 13 września 1950 roku w Warszawie. Jest on prawnikiem oraz politykiem polskim. W latach 1993 do 1995 był on wiceprezesem Rady Ministró...

Polityka przeciwników Mazepy
Gdy w roku 1708 Mazepa zwrócił się o pomoc do Piotra I, spotkał się z odmową. Hetman kozacki, dostrzegając w tym naruszenie umowy perejesławskiej między Ukrainą i Rosją, ...

Polityka Kościoła prawosławnego
Ideowe polityczno-społeczne oraz obyczajowe podstawy prawosławia kształtowały się w specyficznym środowisku duchowym Bizancjum przed schizmą chrześcijaństwa. Podział w Ko...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: