Polityka

G6

Inne strony warte obejrzenia: Praca w Rzeszowie

G6„G6” to nazwa sześciu państw należących do Unii Europejskiej. Państwa są największymi w wspólnocie europejskiej, a także mają największą władzę oraz siłę we wspólnocie. Ugrupowanie to zostało stworzone w maju 2003 roku. Powstało ono z inicjatywy Hiszpanii. Na początku było to ugrupowanie „G5”, ponieważ w jej skład wchodziło tylko pięć państw. Co ciekawe, od roku 2006 kolejnym członkiem tego ugrupowania jest Polska. „G6” łączy w sobie państwa najbardziej zaludnione, a także najpotężniejsze gospodarczo wśród państw z Unii Europejskiej. W rzeczywistości w skład tych sześciu państw wchodzi około siedemdziesiąt procent ludności Unii Europejskiej. W przyszłości planuje się także włączyć do G6 Rumunie. Zadaniem tego ugrupowania jest szczególne dbanie o bezpieczeństwo Unii Europejskiej. W skład takich czynności wchodzi walka z terrorystami, ochrona i kontrola granic, wymiana między państwami danymi operacyjnymi. Co więcej mają one walczyć ze zorganizowaną przestępczością i zwalczać ją. Również państwa „G6” mają czuwać nad tym, aby nie dochodziło do nielegalnych imigracji. Jak widać, zadania tego ugrupowania nie należą do najprostszych, ale dzięki nim można zachować bezpieczeństwo wewnątrz Unii Europejskiej. Eurosceptycyzm jest postawą buntowniczo oraz pesymistycznie nastawioną wobec Unii Europejskiej. Ludzie, którzy głoszą takie poglądy są niechętni, aby ich kraj wszedł do Unii Europejskiej i zarzekają się, iż posiadają wiele argumentów, które mówią o ich racjach. Są oni krytycznie nastawieni wobec polityki, jak i wobec systemu prawnego Unii. Ludzie ci uważają, iż sens Unii Europejskiej nie istnieje, a także negują one wartości, jakie ona głosi. Co więcej, uważają oni, iż Unia Europejska niszczy niepodległość każdego z państw i ograniczają jego możliwość rozwoju. Nie chcą oni, aby istniała tak wielka integracja pomiędzy państwami, ponieważ wówczas dochodzi do wymieszania się kultur oraz polityki państw członkowskich, co może mieć negatywne skutki. Również zarzucają oni Unii Europejskiej, że cechuje się ona zbytnim socjalizmem, a także jest niechętna wobec chrześcijaństwie. Krytykują oni także działanie organów Unii, takich jak Komisja Europejska czy też Parlament Europejski. W wielu państwach członkowskich znajdują się ludzie, którzy są przeciwni Unii Europejskiej, a co więcej, nawet istnieją partie polityczne, które posiadają program polityczne negatywnie nastawiony na Unię Europejską.


Warto również przeczytać:

Zajęcie Kijowa
Kozaccy pułkownicy przekonali się z czasem, że samorządnej Ukrainy nie można pogodzić z despotycznym ustrojem państwa moskiewskiego. Car dążył do połączania ziem ukraińsk...

Odpowiedni program wyborczy
Jednym z głównych kluczy do powodzenia się jakiejkolwiek kampanii wyborczej jest stworzenie odpowiedniego programu wyborczego. Każdy polityk świadomy jest tego, że bez ta...

Czym jest ruch społeczny
Ruchem społecznym określa się działanie spontaniczne większej grupy ludzi, którzy posiadają taką samą ideologię oraz zamierzony cel. Bardzo często ruch społeczny chce, ab...

Skutki wojen
Skutki wojen często są widoczne w polityce każdego z krajów, które brały udział w wojnie. Często kraje zwycięskie czerpią wiele korzyści ze zwycięstwa. Jednak w obecnych ...

Polityka Rurykowiczów
Od najdawniejszych czasów obszarem spornym dla Polski i Ukrainy była Chełszczyna – podobnie jak wszystkie ziemie na pograniczu grup etnicznych. Wzdłuż dolnego biegu...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: