Polityka

Funkcje państwa

Inne strony warte obejrzenia: regulamin sklepu internetowego

Funkcje państwaPaństwo posiada kilka podstawowych funkcji, które sprawiają, że ma ono istnieć bez jakichkolwiek problemów i w razie zagrożenia jest w stanie zapewnić ochronę jej mieszkańcom. Najważniejszą funkcją państwa jest zapewnienie jego mieszkańcom ochrony w przypadku rożnych zagrożeń, przykładem mogą być kataklizmy lub wojny. Inna funkcja państwa to prawodawstwo, które określa powstawanie ustaw oraz praw w granicach państwa. Inną funkcje jest funkcja porządkowa (zachowanie porządku w kraju), administracyjna (sieć władz lokalnych, które pomagają we władzy), gospodarczo-organizatorska, socjalna (pomoc obywatelom) oraz kulturalno-wychowawczo (kształtowanie młodych ludzi). Te funkcje to funkcje wewnętrzne, które mogą być stosowane jedynie wewnątrz granic państwa. Funkcje zewnętrzne natomiast „oddziałują” na kraje okoliczne i sprzymierzone czy też wrogo nastawione. Głównymi funkcjami zewnętrznymi są: utrzymywanie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (pozwala to na handel, tworzenie unii, paktów i innych elementów życia politycznego każdego z państw, które pozwalają na o wiele szybszy rozwój każdego z krajów), ochronę interesów państwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju (za przykład mogą posłużyć wszelkiego rodzaju operacje, których celem jest zachowanie bezpieczeństwa na świecie i w kraju).


Warto również przeczytać:

Wojsko a polityka
W obecnych czasach wojsko jest bardzo mocno zależne od polityki państwa. Nie wszystkie kraje obecnie chcą rozwijać armię, tak jak wszystkie inne kraje. Wojsko w zależnośc...

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson urodził się trzynastego kwietnia 1743 roku w Shadwell w stanie Wirginia, a zmarł czwartego lipca 1826 roku w Charlottesville. Jest znany jako trzeci prez...

Rutherford Birchard Hayes
Rutherford Birchard Hayes był dziewiętnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd prezydencki sprawował w latach 1877 – 1881. Urodził się on czwartego październi...

Republika
Republika jest obecnie jednym z najczęstszych form państwa, które można spotkać. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje ona jeden z najlepszych modeli państw, jaki może ist...

Polityka światowa
Polityka światowa wywiera ogromny wpływ na to, jak rozwijają się państwa sąsiadujące ze sobą, a nawet państwa, które nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Widać, jak b...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: