Polityka

Franklin Delano Roosevelt

Inne strony warte obejrzenia: rozruszniki szczecin

Franklin Delano RooseveltFranklin Delano Roosevelt był trzydziestym drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on w dniu trzydziestego stycznia 1882 roku w Hyde Park, w stanie Nowy Jork. Zmarł natomiast w dniu dwunastego kwietnia 1945 roku w Warm Springs w stanie Georgia. Był wybitnym amerykańskim politykiem. Urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych pełnił aż przez cztery kadencje. Za każdym razem kandydował z ramienia Partii Demokratycznej. Były to lata 1933 - 1945. Był to jedyny przypadek w historii Stanów Zjednoczonych kiedy to prezydent sprawował aż tak długo swój urząd. Po tym fakcie wprowadzono w konstytucji 1947 roku Dwudziestej Drugiej Poprawki. Ona to właśnie ograniczała liczbę kadencji prezydenckich do dwóch. Sam Franklin Delano Roosevelt był synem Jamesa Roosevelta oraz Sary Ann Delano. On był Irlandczykiem, a ona potomkinią francuskich hugenotów. Nie chodził on jednak do normalne, zwykłej szkoły. Spowodowane było to licznymi i rok rocznymi podróżami jego rodziny do Europy. Uczyli go guwernerzy. Żeby jednak zapomnieć o samotności, jaka nękała go w dzieciństwie, bardzo dużo czytał. W latach 1896 - 1900 uczył się w prywatnej szkole Peabody w Groton w stanie Massachusetts. W 1904 roku udało mu się ukończyć Uniwersytet Harvarda. Następnie studiował jeszcze na Columbia University. Tych studiów jednak nie udało mu się ukończyć. W tym czasie rozpoczął karierę prawniczą w spółce Carter, Ledyard & Milburn w Nowym Jorku. Tam tez pracował do roku 1911. W 1905 roku poślubił on swoją daleką kuzynkę Eleanor Roosevelt. Rodzice Roosevelta byli przeciwni od samego początku temu małżeństwu. Z tego związku przyszły prezydent miał sześcioro dzieci. Oczywiście prezydent musiał mieć jeszcze po drodze i kilka kochanek, jednak małżeństwo uchodziło za dosyć szczęśliwe i spokojne. Nie tylko biorąc ślub z kuzynką sprzeciwił się woli rodziców, ale miało to również i miejsce, gdy to związał się z Partią Demokratyczną. To właśnie z jej ramienia w latach 1910 - 1913 został wybrany na senatora stanu Nowy Jork. W 1912 roku bezpośrednio poparł również kandydaturę Woodrowa Wilsona na prezydenta Stanów Zjednoczonych. w swojej karierze politycznej pełnił również bardzo wiele różnych stanowisk i w końcu udało mu się objąć urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jako główny cel swojej prezydentury wyznaczył sobie walkę z kryzysem przy pomocy tak zwanego „Nowego Ładu”. Poniekąd walka ta mu się udała.


Warto również przeczytać:

Prawa człowieka, a polityka
Analizując cały katalog praw człowieka, czyli specyficznych i ściśle określonych uprawnień przysługujących każdemu człowiekowi dostrzegamy, ze prawa te są odpowiednio usz...

Krótki dzień pracy
„Krótki dzień pracy” jest to telewizyjny film polskiej produkcji nakręcony przez Krzysztofa Kieślowskiego. Fabuła tego filmu opowiada o wydarzeniach z radomsk...

Dziedziczny urząd wielkoksiążęcy
Idea niepodległości Ukrainy – jak pokazały doświadczenia lat późniejszych – nie zdołała się zakorzenić głęboko w środowiskach wojskowych i politycznych. Z dru...

Wyrzeczenie się wiary na rzecz władzy
Za panowania Giedymina i jego synów Litwa przesuwała na południe i wschód swoje granice. Już Giedymin dążył do zapanowania nad Księstwem Halicko-Włodzimierskim, ale bezpo...

Dlaczego polityka jest ważna?
Polityka ma ogromne znaczenie dla całego świata, jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które określają, jak państwa mogą się rozwijać w wzajemnych korzyściach, a jak mo...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: