Polityka

Formy państwa

Inne strony warte obejrzenia: strony internetowe kielce http://www.frogum.it

Formy państwaFormy państwa są to sposoby, w jakie jest organizowane życie polityczne i społeczne danego kraju, najprościej mówiąc jest to system polityczny i sprawowanie władzy w danym kraju. Można rozróżnić 4 rodzaje form władzy, z których każdy może się przenikać, co sprawia, że nie można stwierdzić, że każdy z kraju ma tylko jeden rodzaj formy. Pierwszą formą państwa jest forma państw ze względu na formę rządu, którą można podzielić na monarchię oraz republikę. Następnie możemy wyznaczyć formę, która istnieje ze względu na relacje między organami władzy państwowej. Istnieje pięć systemów rządów w tej formie: rządy parlamentarne, prezydenckie, parlamentarno-prezydenckie, parlamentarno-komitetowe. Trzecią formą jest podzielenie państw ze względu na strukturę terytorialno-administracyjną, która składa się z z państw unitarnych oraz federalnych (a federalne można podzielić na federacje i konfederacje). Ostatnią formą państwa jest podział ze względu na reżim polityczny, możemy wyznaczyć trzy reżimy: demokratyczny, autorytarny i totalitarny. Wszystkie formy się przenikając, w których każde państwo posiada jedną cechę z każdej formy. W państwach demokratycznych można wyznaczyć trzy władze, z których wszystkie są od siebie oddzielne, co nie daje możliwość powstania żądnego innego rodzaju reżimu politycznego w danym państwie demokratycznym. Jest to także możliwość na to, aby jak najmniej miały one ze sobą wspólnego. Jednak należy pamiętać, że dwie spośród trzech władz wpływają na siebie. Tymi władzami jest władza ustawodawcza oraz władza wykonawcza, którą się wzajemnie przenikają, podczas przykładowo tworzenia praw. Władza sądownicza jest natomiast oddzielna od pozostałych. Dzieje się tak, ponieważ sędziowie ani wyroki karne nie mogą wpływać na życie polityczne ludzi, również nie mogą one kazać ludzi ze względu na życie polityczne obywateli, dlatego tak ważne jest to, aby sądy i sędziowie byli apolityczni. Ten podział władzy sprawia, że państwa demokratyczne są o wiele lepiej rozwinięte niż kraje totalitarne i autorytarne. Daje to także możliwość o wiele większej wolności obywateli i nie me w państwie demokratycznym prześladowań ze względu na orientację polityczną. Podział władzy jest w państwach demokratycznych najważniejszy i musi istnieć, aby państwo można było nazwać demokratycznym.


Warto również przeczytać:

Polityka konserwatystów
Galicyjscy konserwatyści zdawali sobie oczywiście sprawę, że system dualistyczny, który utrwalił się w monarchii Habsburgów, oznacza w praktyce politykę wymierzoną przeci...

Prawicowa polityka
W polityce, prawica to pojęcie powszechnie stosowane do opisania wsparcie dla stratyfikacji społeczeństwa do wspierania i zachowania ładu społecznego i tradycyjnych warto...

Zmiany ustrojowe.
Zwiastunem przełomu w stosunkach polsko-ukraińskich, które doprowadziły do tragicznego konfliktu w latach 1648–1657, stała się zebrana w Czehryniu Rada Kozacka. Ogł...

Gdzie wspólna polityka, tam i zdrada
Ludność ruska okazywała lojalność nie tylko wobec Światopełka, ale i Bolesława, co skłoniło go do odesłania cudzoziemskich oddziałów posiłkowych, jednak uzależnił to od s...

Historia polityczna
Historią polityczną określa się jedną z dziedzin historii, która związana jest z analizą oraz opisem politycznych wydarzeń, a także dziejów ruchów, partii, czy ideologii....

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: