Polityka

Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych

Inne strony warte obejrzenia:

Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych„Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych” jest jedną z organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem tego ugrupowania jest dążenie do tego, aby w Unii Europejskiej zachowały się wszelkie różnorodności językowe, a także mniejszości językowe. Przede wszystkim biuro to ma za zadanie pilnować, aby nie wygasły języki mniejszości etnicznych. Bardzo ważne jest zadanie tego ugrupowania, ponieważ w rzeczywistości reprezentuje ono aż 50 milionów ludzi należących do Unii Europejskiej, gdzie każdy z nich posługuje się przecież odrębnych językiem. Bardzo często wśród tych ludzi są tacy, którzy posługują się językiem, który nie jest już często wykorzystywany. Ugrupowanie to ponadto współpracuje z Parlamentem Europejskim Radą Europy, a także z komisją Europejską. Zadaniem tej organizacji jest dostarczanie informacji dotyczących stanów wykorzystywania języków narodowych, a także języków mniejszości etnicznych. Pomaga ono rozpoczynać współpracę między samorządami oraz rządami, a reprezentantami mniejszości językowych. Bardzo często „Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych” dostarcza informacje dotyczące używania danych języków, a także plany i przyszłość związana z tym językiem. Również dąży ono do rozpowszechnienia wiedzy na temat języków mniejszości etnicznych. Europejska Strategia Bezpieczeństwa powstała 12 grudnia 2003 roku. Została potwierdzona prze Radę Europejską podczas prezydencji Greckiej, a także z inicjatywy Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w maju 2003 roku. Również zostało ono przyjęte przez podczas konkluzji na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu 2003 roku w Salonikach. Przede wszystkim ustalono tą strategię po to, aby zwalczać wszelkie zagrożenia mniej lub bardziej niebezpieczne oraz mniej lub bardziej widoczne. Zakłada ona różne cele oraz strategia, a także postępowania wobec różnych zagrożeń. Również w skład „Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa” wchodzi użyci sił zbrojnych wobec różnych zagrożeń. Dlatego też strategia ta ma chronić Unię Europejską oraz państwa członkowskie w dobie kryzysów, czy na przykład ataków terrorystycznych. Takie coś jest bardzo potrzebne, ponieważ dzięki temu ludzie mają zapewnioną większą ochronę, a także bezpieczeństwo Jest to jedna z kolejnych zalet wynikających z przynależności do Unii Europejskiej, ponieważ każde członkowskie państwo otrzyma odpowiednią pomoc w zależności od stopnia zagrożenia. Zajmuje się ona przewidywalnymi jak i nieprzewidywalnymi zagrożeniami.


Warto również przeczytać:

Demokracja
Demokracja, czyli rządy ludów. Obecnie określany jako najlepszy z możliwych sposobów rządzenia w państwie. Jest to sposób, w którym ludzie, czyli obywatele wybierają swoi...

Polsko-ukraińsko-żydowska federacja
Znany ukraiński pisarz Iwan Franko, zwolennik współpracy polsko-ukraińskiej, podkreślał, że do zlikwidowania antagonizmów narodowościowych w Galicji należy dążyć poprzez ...

Kara śmierci dla dziedziców
Rozporządzenia Rządu Narodowego z lat 1863–1864 nadawały chłopom na własność użytkowaną przez nich ziemię oraz obiecywały nadanie gruntu tym bezrolnym, którzy wezm...

Herbert Clark Hoover
Herbert Clark Hoover był trzydziestym pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on dnia dziesiątego sierpnia 1874 roku. Zmarła natomiast dwudziestego paździ...

Napoleon Bonaparte
W ciągu zaledwie 52 lat życia dokonał w nim wielu rzeczy, które przeszyły do historii. Był niezwykłym człowiekiem, który umiał zamienić klęskę w sukces. Jednak gdy zdarza...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: