Polityka

Europejski Urząd Policji

Inne strony warte obejrzenia: rozwód Kraków

Europejski Urząd PolicjiEuropejski Urząd Policji nazywany także „Europolem” jest w rzeczywistości europejską, policyjną agencją, która swoją siedzibę posiada w Hadze. Swoją działalność Europejski Urząd Policji rozpoczął 1 lipca 1999 roku. Powstanie tego urzędu zostało przewidziane w traktacie z Maastricht. Już wcześniej organizacja ta prowadziła działania, chociaż były one ograniczone. Działała od 3 stycznia 1994 roku pod nieco inną nazwą. Natomiast w roku 1998 doszło do zwiększenia działalności oraz celów tej organizacji. Obecnie w tej siedzibie zatrudnionych jest około 600 osób oraz 90 oficerów łącznikowych. Zatrudnienie w niej jest tak wielkie, ponieważ ma ona bardzo dużą oraz szeroką działalność. Zajmuje się egzekwowaniem prawa na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym celem tej organizacji jest poprawienie współpracy oraz działania pomiędzy władzami poszczególnych krajów członkowskich w celu zwalcza cznia zorganizowanej przestępczości. Warto dodać, iż Europejski Urząd Policji nie posiada żadnych sił wykonawczych. Służba ta jest tylko wspomagająca. Dlatego też członkowie tego urzędu nie są uprawnieni do przeprowadzania jakichkolwiek śledztw. Układ z Schengen jest porozumieniem znoszącym kontrolę przy przemieszczaniu się osób przez granicę państw członkowskich. Dzięki temu została powiększona oraz wzmocniona współpraca jeśli chodzi o zakres bezpieczeństwa, a także została poprawiona polityka azylowa. Układ ten także odnosi się do przygranicznej współpracy. Jeśli chodzi o datę układu z Schengen, został on utworzony 14 czerwca 1985 roku w Luksemburgu. Wszystkie państwa należące do Unii europejskiej mogą korzystać z tego układu. Nie oznacza to jednak, iż pomiędzy państwami mogą swobodnie poruszać się obywatele państw członkowskich, ale także obcokrajowcy, którzy nie mają europejskiego obywatelstwa. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ dzięki temu znacznie polepszyła się wymiana oraz turystyka pomiędzy państwami. Otworzyło to także nowe możliwości dla ludzi, którzy chcą wyjechać za granicę, aby pracować. Również powstały liczne wymiany między studentami oraz programy edukacyjne. Dzięki temu uczniowie mogą uczyć się w innych państwach i znacznie poszerzać swoją wiedzę. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby doprowadzić do wspólnoty pomiędzy państwami członkowskimi i żeby dosłownie nie było między państwami żadnych granic.


Warto również przeczytać:

Formy państwa
Formy państwa są to sposoby, w jakie jest organizowane życie polityczne i społeczne danego kraju, najprościej mówiąc jest to system polityczny i sprawowanie władzy w dany...

Opinia publiczna
Opinię publiczną definiujemy jako reakcję osób, grup społecznych, czy pewnych zbiorowości ludzkich na sytuację jaka rozgrywa się na scenie politycznej danego państwa, na ...

Państwa autorytarne
Państwa autorytarne są państwami, które posiadają o wiele mniej swobód dla swoich obywateli. Oznacza to, że państwa te posiadają aparaty przymusu i kontroli (przykładowo ...

Totalitaryzm, Komunizm, Nazizm Faszyzm
Totalitaryzm jest system rządu, który był charakterystyczny dla reżimów dyktatorskich w XX wieku. Ideologia ta dążyła do przejęcia totalnej władzy nad społeczeństwem oraz...

Misje pokojowe
Misje pokojowe są sposobem na stworzenie pokoju w danym państwie, ponieważ zaistniały w nim problemy natury etnicznej, politycznej lub jakiejkolwiek innej, co doprowadził...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: