Polityka

Europejska Sieć Przekazu Informacji

Inne strony warte obejrzenia:

Europejska Sieć Przekazu InformacjiPierwsze z centr przekazu informacji zostały stworzone w roku 1995 roku dzięki wsparciu ze strony Komisji Europejskiej. Przede wszystkim celem tej Sieci Przekazu Informacji jest utworzenie platformy europejskiej, która ułatwi znacznie transfery technologii, a także wiedzy między państwami Unii Europejskiej. Również zadaniem tego organu jest promowanie innowacyjności w technologii. Obecnie jednak Europejska Sieć Przekazu za zadanie ma pomaganie wprowadzenia innowacyjności w krajach, a także wspomaga ona współpracę międzynarodową, jeśli chodzi o technologię w Unii Europejskiej. Przede wszystkim Europejska Sieć Przekazu Informacji nastawia się na przekaz do małych oraz średnich przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytucja, centrów technologicznych, a także do innych instytucji oraz organizacji, które zajmują się promowaniem innowacyjności technologicznych. Pomoc tego organu jest bardzo silna, ponieważ w latach 2002 – 2007 skorzystało z jego pomocy aż 55000 przedsiębiorstw. Obecnie również wspomaga ona różne przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach, na przykład w rolnictwie, medycynie, biotechnologii, motoryzacji, kosmetologii. W Unii Europejskiej została utworzona wspólna polityka rolna, która obejmuje wszelkie przedsięwzięcia dotyczące rolnego sektora, które zostaną podjęte przez Wspólnotę Europejską. Polityka ta ma za zadanie wywiązać się z celów założonych w traktatach rzymskich. Przede wszystkim polityka ta obejmuje sektory jak: leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo oraz uprawę winorośli. Co więcej polityka rolna jest pierwszą wspólną polityką Unii Europejskiej. Ponieważ polityka ta określa wspólne działania, aby doprowadzić do rozwoju rolnictwa postanowiono wprowadzić także wspólny rynek. W związku z tym zniesione zostały wszelkie ograniczenia dotyczące przewożenia oraz handlowania lasem, morzem, a także glebami wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Również nie można wprowadzać barier taryfowych na cło, które znacznie utrudniały by transport towarów poprzez granice państw należących do Unii. Co więcej w polityce tej mają obowiązywać podobne ceny, a także stał kursy walutowe. W skład wspólnej polityki rolnej wchodzi polityka strukturalna Unii Europejskiej. Takie postępowanie Unii jest bardzo dobre dla państw członkowskich, ponieważ mogą doprowadzać do rozwoju gospodarki oraz handlu i rolnictwa.


Warto również przeczytać:

Władza ustawodawcza
Władza sprawowana w państwie to bardzo istotna kwestia w funkcjonowaniu niemal każdego kraju na świecie. Bywa tak, że władza nie jest rozdzielane między poszczególne jedn...

System rządów prezydenckich
System rządów prezydenckich jest inny od systemu rządów parlamentarnych, ponieważ jest on zależny od prezydenta kraju i to właśnie prezydent ma o wiele większe kompetencj...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

James Madison
James Madison był czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych i urodził się szesnastego marca 1751 roku w Wirginii. Natomiast zmarł dwudziestego ósmego czerwca 1836 roku ró...

Kozacka wolność i nieskrępowanie
Społeczność kozacka oprócz miejscowych chłopów składała się także z chłopów polskich – zbiegów z Małopolski Zachodniej i z Grodów Czerwieńskich. Dołączyli do nich u...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: