Polityka

Etyka, a polityka

Inne strony warte obejrzenia:

Etyka, a politykaEtyka dla jednych jest dziedziną filozofii, a dla innych jest odrębną nauką, posiadająca swój własny przedmiot badań i określoną problematykę badawczą. Przedmiotem etyki jest moralna powinność działania, czyli to w jaki sposób postępować, jak podejmować decyzje, aby nasze działania, zarówno te zamierzone, jak i wykonane były w zgodzie z pewną powinnością moralną. To jest, aby nasze działania były moralnie słuszne. Oczywiście w zależności od tego na gruncie jakiej etyki się znajdujemy to wówczas diametralnie różne mogą być nasze odczucia, co do tego, co jest moralnie słuszne, a co nie jest moralnie słuszne. Rozważając kwestie etyki, a polityki stańmy na gruncie etyki chrześcijańskiej, gdyż jest ona w naszym kręgu kulturowym najpowszechniejsza. To etyka, której jednym z ojców jest św. Tomasz z Akwinu, a współcześnie uprawiana była i wcielana w życie przez zmarłego niedawno papieża Jana Pawła II (zainteresowanych odsyłam do ich bogatej myśli). Polityka jest tą aktywnością działalności ludzkiej, w której łatwo zatracić działania moralnie słuszne, a przyjąć za swą dewizę w postępowaniu jedynie utylitaryzm, czy hedonizm. To jest ideologie przynoszące jedynie pozorne korzyści, czy faworyzujące jednych, a dyskredytujące innych. Ludzi zajmujących się polityką obowiązuje swoista etyka zawodowa, to jest przestrzeganie pewnych sztywno określonych zasad. Wśród nich fundamentalne to odpowiedzialność za podejmowane decyzje, dbałość o dobro swego kraju i jego obywateli, uczciwość, honor. Nie należy polityki traktować jako międzypartyjnej walki. A często tak się zdarza na dzisiejszej scenie politycznej, że polityce nie tyle myślą o dobru całego narodu, co raczej o własnych osobistych, czy partyjnych korzyściach. Zachowania te zdecydowanie są nieetyczne, choć jak pokazują realia coraz powszechniej praktykowane. Inne nadużycia ze strony polityków równie często powszechnie praktykowane to: korupcja, nepotyzm, zasłanianie się immunitetem zamiast poddawanie się karze po dokonaniu różnych mniejszych, czy większych wykroczeń. Etyka w polityce zakłada również odpowiedzialność za słowo, to jest przede wszystkim dotrzymywanie obietnic, głównie tych wyborczych, co politykom nie przychodzi łatwo. (oczywiście pewnym rozgrzeszeniem ich w tej mierze jest to, ze nie wszyscy mierzą siły na zamiary, czy sytuacja po wygranych wyborach wygląda inaczej niż by się to wydawało). Aby polityka była etyczna politycy powinni uświadomić sobie i postępować zgodnie z takim prawidłem, ze nie władza jest najważniejsza i wszelkie płynące z niej przywileje, ale dobro państwa i osób będących jego mieszkańcami.


Warto również przeczytać:

Władza Kościoła w Bizancjum
Na Wschodzie ugruntował się z czasem pogląd, że to cesarz (car) jest namiestnikiem Boga na ziemi nie tylko jako najwyższa władza państwowa, ale również jako osoba duchow...

Program polityczny Bractwa Cyryla i Metodego
Po upadku powstania listopadowego i uśmierzeniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech stosunki austriacko-rosyjskie wyraźnie się poprawiły. W 1833 roku doszło do zawarcia międ...

Historia a polityka
Od początku życie polityków bardzo interesowało wszystkich. Już w średniowieczu miały miejsce wydarzenia, które mają wpływ na nasze życie. Trudno zapamiętać wszystkie pon...

Program gospodarczy PO
Platformy Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele prowadzi swój program gospodarczy. Przede wszystkim wiąże się on z liberalizmem, który jest w umiarkowanym stopniu powią...

Niezawisłość sędziów
Ze wszystkich pracowników aparatu państwowego niezawisłość przysługuje wyłącznie sędziom. Podlegają oni wyłącznie Konstytucji i ustawom. Niezależność sądów polega na pełn...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: