Polityka

Działacze ukraińskiego ruchu ludowego

Inne strony warte obejrzenia:

Działacze ukraińskiego ruchu ludowegoProblematyką stosunków narodowościowych zajmował się wydawany od 1886 roku przez Bolesława Wysłoucha miesięcznik „Przegląd Społeczny". Iwan Franko publikował tam artykuły o ekonomicznej strukturze Galicji (na przykład Galicyjska własność ziemska) oraz studia społeczno-psychologiczne. Iwan Franko był też współredaktorem „Kuriera Lwowskiego”. Na łamach „Kuriera Lwowskiego" oraz „Przeglądu Społecznego" Franko postulował też założenie wspólnego polsko-ukraińskiego stronnictwa ludowego. Oprócz współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Oświaty, utworzonym w 1890 roku we Lwowie z inicjatywy Bolesława i Marii Wysłouchów, działacze ukraińskiego ruchu ludowego (tak zwani radykałowie) tworzyli razem z Polakami w miastach galicyjskich wspólne kasy chorych, wspierali również stowarzyszenie kulturalno-oświatowe Siła. W latach siedemdziesiątych – dziewięćdziesiątych XIX wieku profesor historii Uniwersytetu Kijowskiego Mychajło Drahomanow często występował jako rzecznik zasady równouprawnienia i prawa do swobodnego rozwoju każdego narodu. Krytykował stanowisko galicyjskich moskalofilów, utrzymujących, że lud ukraiński nie posiada cech odrębnej nacji, lecz stanowi część wszechruskiego narodu. Propagował porozumienie polsko-ukraińskie, twierdząc jednocześnie, że socjaliści polscy powinni od razu oświadczyć, iż ich celem nie będzie odbudowa państwa polskiego, nawet socjalistycznego, w granicach z 1772 roku, lecz zorganizowanie ludu polskiego na polskiej ziemi w sojuszu z ukraińskimi socjalistami, którzy zajmą się organizacją swego ludu na jego ziemi. Część socjalistów galicyjskich była pod wpływem poglądów Bolesława Limanowskiego. Z tego środowiska wywodzili się przyszli działacze Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Partia ta wchodziła w skład austriackiej partii socjaldemokratycznej (SPO), działając w państwie, które było zbiorowiskiem różnych narodów związanych ze sobą ze szkodą dla ich rozwoju gospodarczego, politycznego i kulturalnego. Jeszcze przed utworzeniem PPSD socjaliści polscy wykroczyli poza ramy SPO i nawiązali kontakt z pozostałymi socjalistami. Umiejętność „zdobywania" terenu przez przeciągnięcie na swoją stronę większości socjalistów ukraińskich z Galicji Wschodniej oraz socjalistów na Śląsku Cieszyńskim (lata 1893–1894) – wszystko to przyczyniło się do wzrostu oddziaływania socjalistów galicyjskich.


Warto również przeczytać:

Co oznacza termin polityka?
Polityka to termin o bardzo szerokim znaczeniu. Trudno jednoznacznie określić czym jest. Rozumie się go na wiele sposobów, a nauką zajmującą się badaniem polityki są nauk...

Co to jest partia polityczna?
Partia polityczna to taki rodzaj organizacji funkcjonującej w każdym współczesnym państwie, której historia sięga blisko stu pięćdziesięciu lat wstecz. Śmiało można ją na...

Ruś – podmiot prawa międzynarodowego
Przyjęty w 988 roku przez Włodzimierza chrzest (uwarunkowany jego małżeństwem z siostrą cesarza bizantyjskiego Anną) zapewnił kijowskim władcom legitymizację Rusi. Jako k...

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Polityka zagraniczna Unii jest głównie skoncentrowana na Stanach Zjednoczonych i Rosji oraz na państwach, które w niedalekiej przyszłości będą kandydatami na nowych człon...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: