Polityka

Dwóch Andrzejów

Inne strony warte obejrzenia:

Dwóch AndrzejówLepper Urodził się 13 czerwca 1954 roku w Stowięcinie. Ukończył Technikum Rolnicze w Sypniecie, nie przystępując jednak do egzaminu maturalnego. W latach 1974 – 76 odbył zasadniczą służbę wojskową. Po wyjściu z wojska pracował w Stacji Hodowli Roślin w Górzynie, w PGR w Rzechocinie i Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kusicach. W latach 1977 - 1980 należał do PZPR. W 1991 r. założył i został Przewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Rok później założył klub parlamentarny Samoobrona. Był poseł na Sejm IV i V kadencji (2001-2007), przez dwa miesiące Wicemarszałek Sejmu IV kadencji, . Został wybrany Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wicepremier w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W przedterminowych wyborach w 2007 Andrzej Lepper wraz z Samoobroną nie uzyskał koniecznych 5% poparcia i nie dostał się do Sejmu. Czterokrotnie starował w wyborach prezydenckich – 1995, 2000, 2005 oraz w 201 roku. Andrzej Lepper został wielokrotnie skazany przez sądy za pomówienia i znieważanie polityków, zorganizowanie nielegalnej blokady oraz napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Andrzej Marian Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1973 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) W roku 1980 został członkiem NSZZ "Solidarność". W 1985 roku pracował w Banku Światowym w Waszyngtonie. Był uczestnikiem obrad „okrągłego stołu” w 1989 roku. W lutym 1992 r. Andrzej Olechowski został ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego. Był wielokrotnym doradcą do spaw gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy. W rządzie Waldemara Pawlaka pełnił funkcję ministra spaw zagranicznych. Był również pracownikiem sekretariatu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. W 2000 roku Andrzej Olechowski wystartował w wyborach prezydenckich jako niezależny i bezpartyjny kandydat. Ostatecznie przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim, uzyskawszy 17% głosów wyborców.. W 2000 roku został uznany Człowiekiem Roku według tygodnika Wprost. W 2001 roku wspólnie z Maciejem Płużyńskim i Donaldem Tuskiem współtworzył ruch polityczny zwany Platformą Obywatelską. Wystąpił jednak z szeregów tej partii w 2009 roku. Jest jednym z niewielu polskich polityków, który złożył oświadczenie lustracyjne i przyznał się do współpracy ze służbami specjalnymi.


Warto również przeczytać:

Polityka Kościoła prawosławnego
Ideowe polityczno-społeczne oraz obyczajowe podstawy prawosławia kształtowały się w specyficznym środowisku duchowym Bizancjum przed schizmą chrześcijaństwa. Podział w Ko...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

Ruch społeczny „Slow food”
Slow Food jest ruchem społecznym, którego głównym celem jest propagowanie tradycyjnych produktów żywieniowych oraz tradycyjnych kuchni, które wywodzą się z różnych region...

Grupa Wyszehradzka
Grupa Wyszehradzka, inaczej V4 to określenie o charakterze nieformalny używane do określenia Czechosłowacji, Polski i Węgier. Powstał on 15 lutego 1991 roku, kiedy to pre...

Ksenofobia
Ksenofobia jest negatywnym zjawiskiem, które charakteryzuje się wrogością, niechęcią, czy nawet lękiem przed cudzoziemcami. Osoby takie wyraźnie pokazują swoją niechęć do...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: