Polityka

Dwight David Eisenhower

Inne strony warte obejrzenia: gablota stojąca gabloty aluminiowe http://bimbi.pl/viewtopic.php?f=88&t=1584&start=10

Dwight David EisenhowerDwight David Eisenhower był trzydziestym czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jego kadencja przypadała na lata 1953 – 1961. Dwight Eisenhower był również zdrobniale nazywany Eik. Urodził się on czternastego października 1890 roku w Denison. Zmarł natomiast dnia dwudziestego dziewiątego marca 1969 roku w Waszyngtonie. Był jednym z najbardziej zasłużonych amerykańskich dowódców wojskowych. Bardzo długo pełnił funkcję generała armii Stanów Zjednoczonych. Ponadto brał czynny udział w II wojnie światowej. Pełnił funkcję Naczelnego Dowódcy Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych. Miało to miejsce w latach 1943 – 1945. Dwight Eisenhower nie miał zbyt różowego dzieciństwa. Przyszedł na świat w rodzinie ubogiego Niemca. Po narodzinach Dwighta, cała rodzina Eisenhowerów przeniosła się do Abilene w stanie Kansas. Jak się okazuje i jak donoszą różni historycy, Dwight mając dwanaście lat przeczytał całą Biblię. Wielu żołnierzy i jego przyjaciół podkreślało, że na froncie wielokrotnie cytował z pamięci wiele długich fragmentów Pisma Świętego. W 1896 rozpoczął swoją edukację w szkole podstawowej Lincoln Elementary School. Sześć lat później przeniósł się do Garfield Junior High School i tam też udało mu się ukończyć siódmą i ósmą klasę. Dwa lata później rozpoczął edukację w szkole średniej Abilene High School. Tam też uważany był za bardzo dobrego i utalentowanego sportowca. Należał do szkolnej reprezentacji baseballowej i futbolowej. Już w szkole średniej przepowiedziano mu, że zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niestety na studia nie mógł pójść, gdyż nie posiadał na nie odpowiednich środków finansowych. Wtedy to wybrał właśnie naukę w bezpłatnej wówczas szkole wojskowej. W 1911 roku wstąpił więc do Akademii Wojskowej w West Point. Nie wyróżniał się niczym wśród innych studentów. Po zakończeniu studiów otrzymał przydział do jednostki w San Antonio. Tam właśnie poznał swoją przyszłą żonę, czyli Mary Doud. Z tego związku przyszło na świat dwóch synów, David Dwighta i John Sheldon Doud. Niestety pierworodny Eisenhowera zmarł w wieku czterech lat. John poszedł jednak w ślady ojca i zdobył stopień generała. Po jakimś czasie znowu wrócił na studia. Tam jednak był najlepszym już studentem. Dzięki temu udało mu się niedługo później otrzymać urząd zastępcy pomocnika sekretarza wojny. Następnie został już majorem. Jego kariera przebiegała niezwykle szybko i błyskotliwie. Następnie został prezydentem Stanów Zjednoczonych.


Warto również przeczytać:

Polsko-ukraińsko-żydowska federacja
Znany ukraiński pisarz Iwan Franko, zwolennik współpracy polsko-ukraińskiej, podkreślał, że do zlikwidowania antagonizmów narodowościowych w Galicji należy dążyć poprzez ...

Wzajemne stosunki między Polakami a Ukraińcami
Rzecznikiem stopniowej poprawy stosunków polsko-ukraińskich był następca Badeniego na stanowisku namiestnika Michał Bobrzyński (1849–1935), wybitny historyk, konser...

Doprowadzone do rozpaczy chłopstwo
W okresie od maja 1863 do maja 1867 roku za udział w powstaniu na Ukrainie skazano łącznie około 3100 osób. W latach 1863–1873 skonfiskowano 144 majątki, najwięcej ...

Powinność udziału w głosowaniu
W dzisiejszych czasach ze smutkiem stwierdza się, iż ludzie niechętnie chodzą do głosowania. Chociaż rząd stara się jak najbardziej udogodnić im branie udziału w wyborach...

Kobiety w polskiej polityce
Przyjęło się, że polityka jest światem typowo męskim, jednak stopniowo zaczyna się to zmieniać. Na całym świecie kobiety pełnią najwyższe państwowe funkcje, w Polsce jesz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: