Polityka

Donald Tusk

Inne strony warte obejrzenia: http://www.tanielatanie.net.pl/tanie-loty/Bristol

Donald TuskDonald Franciszek Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Jest on z wykształcenia historykiem, ale przede wszystkim jest aktyny w życiu politycznym. Od 16 listopada 2007 roku jest prezesem Rady ministrów. Ponadto jest on przewodniczącym partii politycznej Platformy Obywatelskiej. Ponadto w latach 1997 do 2001 był wicemarszałkiem Senatu czwartej kadencji oraz wicemarszałkiem Sejmu czwartej kadencji w latach 2001 do 2005 oraz senatorem czwartej kadencji, posłem na sejm pierwszej, czwartej, piątej i szóstej kadencji. Również w roku 2005 startował w wyborach prezydenckich, jednak został pokonany przez Lecha Kaczyńskiego. Donald Tusk ukończył Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Gdański w roku 1976. Następnie – w roku 1980 – ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale humanistycznym. Jego praca magisterska dotyczyła tego, jak kształtowały się legendy o Józefie Piłsudskim w czasopismach przedwojennych. Jako polityk należy do partii Platformy Obywatelskiej, którą założył 24 stycznie 2001 roku razem z Andrzejem Olechowskich oraz Maciejem Płażyńskim. Początkowo Platforma Obywatelska działała jako komitet wyborczy. Andrzej Lepper urodził się 13 czerwca 1954 roku w Stowięcinie. Jest on politykiem polskim, związkowcem. Ponadto założył partię Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej i jest jej przewodniczącym a także Związki Zawodowego „Samoobrona”. W latach 2001 do 2007 był on posłem na sejm czwartej oraz piątej kadencji. Natomiast przez dwa miesiące objął stanowisko wicemarszałka sejmu czwartej kadencji oraz sejmu piątej kadencji od października 2005 roku do maja 2006. Od maja 2004 roku do lipca 2004 był przedstawicielem Polski w Parlamencie Europejskim. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz wicepremierem. Również takie stanowisko objął w rządzie Jarosława Kaczyńskiego od maja 2006 roku do września 2006. Kandydował on aż czterokrotnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej w latach 1995, 2000, 2005, a także obecnie. Jeśli chodzi o jego wykształcenie, ukończył w 1974 roku technikum rolnicze jako abiturient, ponieważ nie przystąpił do egzaminu maturalnego. Odbył on następnie służbę wojskową w latach 1974 do 1976. Po ukończonej służbie pracował w stacji hodowli roślin w latach 1976 do 1977. Teraz wraz z rodziną prowadzi prywatne gospodarstwo rolne.


Warto również przeczytać:

OBWE – powstanie
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została powołana do życia w 1994 roku w Budapeszcie. Zastąpiła ona tak naprawdę dawną KBWE. Przedstawiciele poszczególn...

Obecna polityka naszego kraju
Nie da się ukryć, że z pojęciem polityka wiąże się obecnie wiele emocji z tego względu, że w tym roku mają miejsce wybory na najważniejsze stanowisko w naszym kraju jakim...

Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Unia polsko-litewska, kształtująca się jako federacyjny związek Polski z Litwą w XV–XVII wieku, była tworzona i umacniana stopniowo aktami prawnymi podpisanymi w Kr...

Nauka zajmująca się polityką
Nauką zajmującą się polityką jest politologia. Czasem nazywana jest naukami politycznymi. Politologia traktuje politykę jako wspólną całość. Czyli zajmuje się badaniem dz...

W obronie Cerkwi prawosławnej
Delegacja kozacka, która w roku 1623 przybyła na Sejm konwokacyjny, prosiła o przyznanie Kozakom prawa do udziału w elekcji polskiego króla. Wysunięcie tego postulatu wsk...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: