Polityka

Demokracja -rządy większości

Inne strony warte obejrzenia:

Demokracja -rządy większościPolitycy są ludźmi którzy reprezentują wolę narodu. Są ludźmi którzy stanowią o obliczu kraju i są jego wizytówką. Kluczem do ich wybrania są przeciętni ludzie. Umożliwia to demokracja która oddała prawo głosowania, prawo wybierania w ręce ludu. Demokracja wywodzi się ze starożytnej Grecji i egzystuje do dni dzisiejszych. Może to z pewnością znaczyć o tym , że jest to bardzo dobry system. Wiele krajów postanowiło żyć zgodnie z demokracją i obecnie są to kraje , które najbardziej liczą się na świecie. Dzięki demokracji wszelkie wybory są całkowicie uczciwe. Ludzie głosują na tych którzy przedstawiają poglądy podobne do tych , które sami prezentują. Stanowi to niewątpliwy przykład tego, że wybrani ludzie przedstawiają wolę narodu. Większość ludzi zagłosowało na określonego kandydata, także po uczciwie przeprowadzonych wyborach nie może być żadnych pretensji do tego , że reprezentant ma poglądy inne od tych które przedstawia naród. Chyba że z premedytacją kłamał podczas kampanii wyborczej i mówił ludziom to co chcą usłyszeć a nie to co on uważa. Przed takimi politykami należy się chronić, ponieważ chodzi im tylko i wyłącznie o władzę, a nie o dobro narodu który mają reprezentować. Demokracja jest najbardziej rozpowszechnionym ustrojem jaki panuje w większości krajów wysoce rozwiniętych. Wiele krajów dzięki niemu funkcjonuje bardzo dobrze i nieustannie się rozwija. Jest to fakt i pokazuje to ze demokracja jest bardzo dobrym ustrojem. Jednak w wielu państwach wciąż mamy do czynienia z dyktaturą. Dyktatura polega na rządach wyłącznie jednego człowieka. Jest to swoisty kult jednostki. Ale jest to taki kult , który opiera się na sile i zastraszaniu. Dyktator posiada nieograniczoną władzę. Decyduje on o wszystkim. Sam ustanawia prawo i decyduje o nim, lecz sam stoi ponad nim. Jest to niewątpliwe wywyższanie się jednostki ponad tłum. Jednostka taka jest wszechwładna i nie toleruje sprzeciwiania się. Wszystkie Próby przeciwstawienia się rządom dyktatora są surowo karane, najczęściej karą śmierci. Ludzie którzy żyją w krajach dyktatorskich są uwięzieni wewnątrz niego. Nie pozwala się im wyjeżdżać z kraju gdyż mogą chcieć uciec. Taki typ rządów jest bardzo zły. Świat wiele lat walczył o to by porzucić taki ustrój. Inne kraje powinny pomagać krajom gdzie jeszcze trwa taki ustrój, ale jak to zrobić , gdy państwa dyktatorskie są tak uzależnione od poglądów jednej osoby, która nie ma ochoty ograniczać swojej władzy.


Warto również przeczytać:

Odmiany prawicy
Prawica obejmuje zakres od centroprawicy do skrajnie prawej części skrzydła. Pod koniec XIX wieku, francuskie spektrum polityczne sklasyfikowało centroprawicę jak monarch...

Cechy systemu partyjnego
Wyróżnia się kilka grup systemów partyjnych dominujących na terenie Europy Zachodniej. Do pierwszej ale nie największej, należą systemy dwupartyjne w których dominują dwi...

Unia Pracy i Nowa Lewica
Unia Pracy – w skrócie UP – jest partią polityczną w polskim parlamencie. Ma ona charakter socjaldemokratyczny. Została ona powołana do działania w czerwcu 19...

Totalitaryzm a ksenofobia
Totalitaryzm jest sposobem rządzenie w państwie silna i despotyczną ręką. Sam totalitaryzm sprawia, że są odbierane prawa człowieka i jest ich tylko potrzebne do życia mi...

Głosowanie a gra słów
Każde głosowanie musi odbyć się we właściwym pomieszczeniu przygotowanego do tego celu. Pomieszczenie to nazywa się lokalem wyborczym i może ono być zaadaptowane tylko na...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: