Polityka

Czym jest ruch społeczny

Inne strony warte obejrzenia: mosali.pl

Czym jest ruch społecznyRuchem społecznym określa się działanie spontaniczne większej grupy ludzi, którzy posiadają taką samą ideologię oraz zamierzony cel. Bardzo często ruch społeczny chce, aby ich działanie doprowadziło do pewnej zmiany w państwie, bądź w mentalności ludzi. Chcą oni przede wszystkim przekazywać innym ludziom swoje idee i być może wpłynąć na ich światopogląd. Co więcej, wyróznia się także ruchy społeczne, które na celu mają pomoc innym ludziom. Wszelkie działania, które podejmowane są przez ruch społeczny są dość teatralne i burzliwe, po to , aby wywołać w społeczeństwie szok, a także aby zainteresować swoimi działaniami władzę. Tylko poprzez zdecydowane działania ruch społeczny może przekazać swoją ideologię oraz cele. Ponadto wyróznia się trzy rodzaje grup społecznych. Są to ruchy rewolucyjne, reformatorskie oraz ekspresywne. Z kolei w innym kryterium wyróżnia się ruchy świeckie oraz religijne. Z reguły ruchy społeczne nie są organizacjami dość skomplikowanymi, ponieważ w ich skład wchodzą prości ludzie, którzy pragną coś zmienić na świecie. W obecnych czasach coraz łatwiej jest rozwijać oraz rozprzestrzeniać się ruchom społecznym. W osiemnastym oraz dziewiętnastym wieku powstał ruch ideowo polityczny, który nazywany był abolicjonizmem. Był on głównie popularny w Wielkiej Brytanii, Francji, a także w Stanach Zjednoczonych. Głównym założeniem tego ruchu było zniesienie niewolnictwa, a także zaprzestanie handlowania niewolnikami oraz ludnością murzyńską. Ideologia ta została zapoczątkowana na terenach ameryki północnej przez żyjących tam ludzi pochodzących z Wielkiej Brytanii. Pierwsze ugrupowania posiadające taką filozofie powstały w Wielkiej Brytanii w roku 1753 oraz w Stanach Zjednoczonych w roku 1775. Wielu wybitnych myślicieli zalicza się do ruchu abolicjonizmu. Pierwsze zwycięstwo ruch ten odniósł w roku 1794, gdy zniesiono niewolnictwo we Francji. Jednak Napoleon Bonaparte w roku 1803 po raz kolejny je przywrócił. Również na zakaz handlowania ludźmi przyczyniła się polityka Wielkiej Brytanii, która zbaraniała obywatelom angielskim jakiegokolwiek uczestnictwa w handlowaniu ludźmi. Co więcej, w roku 1833 ruch ten sprawił, iż zniesiono niewolnictwo w brytyjskich koloniach, a talach 60 dziewiętnastego wieku zniesiono handel niewolnikami na transatlantyku. Także dzięki działalności tego ruchu w innych państwach zostało zniesione niewolnictwo – następnym miejscem były Stany Zjednoczone, a potem inne kraje w Europie.


Warto również przeczytać:

Czym jest polityka, sztuka rządzenia państwem
Na pytanie czym właściwie jest polityka, ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć. Arystoteles na przykład uważał ją za sztukę rządzenia państwem. W jego dziełach można zna...

Jak reżim wpływa na życie ludzi
Ze względu na reżim polityczny państwa, inaczej traktowani są obywatele danych krajów. Można zauważyć, że najlepszym typem państw są państwa demokratyczne, które zakładaj...

Nawalizm
Nawalizm jest doktryną polityczną, która została stworzona w roku 1890, gdy została ukazana książka Alfreda Thayera Mahana. Nawalizm zakładał, iż należy dążyć do stworzen...

Językowa polityka w Łotwie
W Łotwie językiem urzędowy został ogłoszony język łotewski w artykule czwartym oraz sto czternastym w Konstytucji. Pomimo tego w kraju tym tolerowane są mniejszości język...

Premier
W polityce w naszym kraju istnieje pewna hierarchia. Mamy posłów, senatorów, ministrów i prezydenta. Ale również nie możemy zapominać o bardzo ważnym polityku a mianowici...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: