Polityka

Czym jest polityka, sztuka rządzenia państwem

Inne strony warte obejrzenia: jak uzyskać odszkodowanie po wypadku

Czym jest polityka, sztuka rządzenia państwemNa pytanie czym właściwie jest polityka, ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć. Arystoteles na przykład uważał ją za sztukę rządzenia państwem. W jego dziełach można znaleźć wiele różnych informacji o tym, że państwo powinno być rządzone w taki sposób, aby najważniejsze było przede wszystkim dobro wszystkich obywateli, czyli wspólnoty. W dzisiejszych czasach – w przeciwieństwie do na przykład średniowiecza lub starożytności, gdzie przywódcom przypisywało się cechy i pochodzenie boskie – władzę (najczęściej w formie prezydentury) teoretycznie może objąć każdy. Wystarczy, że spełnia on odpowiednie dla danego państwa wymogi. Najczęściej jest to określony wiek kandydata (w przedziale od dwudziestu kilku do czterdziestu lat), wykształcenie i zaświadczenie o niekaralności. Oczywiście, aby ktokolwiek mógł otrzymać ten najwyższy w polityce urząd, czyli prezydenturę, musi najpierw zostać wybrany przez naród. Z tym już niestety nie jest tak łatwo, gdyż w rzeczywistości wszystko zależy od partii, w której kandydat się znajduje. Im jest ona większa i bogatsza, tym bardziej kandydat na prezydenta może rozreklamować swoją kandydaturę, a tym samym zwiększyć szanse na wygraną. Immunitet to z języka łacińskiego: uwolnienie od obciążeń. Obecnie pod tym pojęciem można rozumieć instytucję prawdą, dzięki której osoby dysponujące immunitetami (najczęściej są to oczywiście politycy i posłowie) nie muszą podlegać niektórym przepisom. Obowiązują one za to wszystkie inne osoby i bardzo często bywa to przyczyną wielu niesprawiedliwości. Na przykład za taką samą rzecz jedni mogą zostać dotkliwie ukarani, a inni nie otrzymają nawet żadnej nagany lub upomnienia. Nie trudno się domyśleć, że osoby posiadające immunitet, czasami nagminnie go nadużywają, ale ciężko jest im go odebrać. Charakterystyczne dla immunitetu jest również wyłączanie kogoś, kto go posiada z jakiegoś obowiązku i jest to zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o porównywanie immunitetów z przywilejami. Te drugie to po prostu nadanie jakiegoś szczególnego uprawnienia jakiejś osobie. Z tego też powodu popularne w polityce stwierdzenie, zgodnie z którym uważa się, że immunitet jest przywilejem, jest po prostu błędne. Immunitety oprócz wspomnianych wcześniej wad, posiadają również zalety. Należy do nich na przykład to, że osoby, które je posiadają, nie musza przejmować się różnymi rzeczami, które utrudniałyby im normalne wykonywanie zadań, które do nich należą.


Warto również przeczytać:

Nasze przekonania polityczne
Nasze polityczne poglądy nie powinniśmy zachować tylko dla siebie z tego względu, że jest to nasza prywatna sprawa i każdy człowiek ma prawo do posiadania swoich w związk...

Stefan Niesiołowski i Beger
Marszałek sejmu, który zarówno atakuje jak i jest atakowany. Jego ataki dotyczą głównie PiS. Posłowie tej partii także oskarżają go o wszystko co najgorsze. Zarówno z jed...

System polityczny
System polityczny to pojęcie złożone i wieloelementowe. Przez lata usiłowano stworzyć idealną definicję, która opisywałaby dokładnie jego istotę. W skrócie przyjęto, że s...

Międzynarodowa arena polityczna
Stopniowo zacierały się też różnice między Kozakami a chłopami. Sprzyjało temu znoszenie przez władze Rzeczypospolitej praw narodowych Kozaków. W 1696 roku z sądów ziemsk...

W obronie Cerkwi prawosławnej
Delegacja kozacka, która w roku 1623 przybyła na Sejm konwokacyjny, prosiła o przyznanie Kozakom prawa do udziału w elekcji polskiego króla. Wysunięcie tego postulatu wsk...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: