Polityka

Cisza wyborcza i debaty

Inne strony warte obejrzenia:

Cisza wyborcza i debatyPo przeprowadzeniu wielotygodniowej kampanii wyborczej przed samymi wyborami następuje tak zwana cisza wyborcza Obowiązuje ona na dobę przed samymi wyborami. Jest to bardzo ważny element wyborów, ponieważ, jeśli ktoś naruszy ciszę wyborczą może być naniesiona na niego kara pieniężna. W tym czasie w jakikolwiek sposób nie wolno reklamować danego kandydata ani zachęcać ludzi do oddawania na niego głosu. Cisza wyborcza ma służyć obywatelom za okres rozmyślań i dojścia do tego, na kogo pragną zagłosować. W tym okresie również nie prowadzi się żadnych debat, manifestacji, ani nie ukazuje żadnych wypowiedzi samych kandydatów. Ponadto nie wolno podczas ciszy wyborczej przeprowadzać żadnych sondaży. Cisza wyborcza kończy się zaraz po zakończeniu głosowania. Wówczas zaczyna się przedstawiać pierwsze wyniki wyborów, czy też sondaże. Warto jednak dodać, iż w niektórych krajach nie obowiązuje coś takiego, jak cisza wyborcza. Tak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech kampania może być prowadzona do końca wyborów. W Polsce natomiast obowiązuje cisza wyborcza i w przypadku jej złamania nanosi się karę grzywny. Niekiedy ludzie starają się złamać to prawo i ciężko jest dociec, kto je złamał. Bardzo często podczas wyborów prezydenckich, czy do parlamentu przeprowadza się debatę pomiędzy kandydatami, bądź liderami partii politycznych. Mają one przede na wszystkim na celu pokazania, jaki program polityczny prowadzi partia bądź dany polityk. Podczas rozmowy poruszane są najważniejsze kwestie dotyczące kraju oraz spraw obywateli – na przykład podejście do religii, do aborcji, związków homoseksualnych. Są to bardzo ważne kwestie dla obywateli, którzy właśnie na podstawie takich rozmów mogą określić elokwencję kandydata, a także, czy jego postulaty są właściwe dla własnych przekonań. Najczęściej debatę przeprowadza dana stacja telewizyjna. Pytania powinny być wcześniej przygotowane, aby politycy potrafili jak najdokładniej przygotować na nie odpowiedzi. Ponadto ważna jest sama reprezentacja kandydatów – ich, wygląd, ubiór, sposób mówienia. Ludzie patrząc na takie szczegóły postanawiają wybrać danego kandydata. W Polsce bardzo często przeprowadza się debaty, aby rozmawiać o tym, co dany kandydat pragnie wnieść dla kraju i jak zmienić sytuacje w Polsce. Niestety, często jest tak, iż politycy nie potrafią dotrzymać danego słowa w debacie.


Warto również przeczytać:

Jimmy Carter
Jimmy Carter naprawdę nazywał się James Earl Carter Junior, był trzydziestym dziewiątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu pierwszego paździe...

Harry S. Truman
Harry S. Truman był trzydziestym trzecim ( trzydziestym szóstym) prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swój urząd pełnił on w latach 1945 – 1953. Urodził się on w dniu ...

Radykalne zmiany polityczne
Po upadku Kijowa przeniesiono w 1299 roku rezydencję metropolitalną do Włodzimierza nad Klaźmą. Nadal ważną role odgrywała w Kijowie otoczona wciąż aureolą świętości Ławr...

Polityczne skandale
Afery polityczne są bardzo nieprzyjaznym zjawiskiem i mogą popsuć sytuację w kraju i być bardzo niekorzystne dla całego państwa i społeczeństwa w nim żyjącego. Należy zau...

Prawo a politycy
Politycy są bardzo znaną i często mało lubianą grupą społeczną, która w naszym społeczeństwie jest bardzo źle widziana. Wielu polityków nadużywa swoje możliwości, jest to...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: