Polityka

Chester Alan Arthur

Inne strony warte obejrzenia:

Chester Alan ArthurChester Alan Arthur został wybrany na urząd dwudziestego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chester Arthur urodził się dnia piątego października 1829 roku w Fairfield, w stanie Vermont. Zmarł w dniu osiemnastego listopada 1886 roku w Nowym Jorku. On, tak jak i jego poprzednicy, również był z wykształcenia prawnikiem. Dzięki temu doskonale orientował się nie tylko w samych przepisach, ale i również doskonale znał historię Stanów Zjednoczonych. Jak podają źródła historyczne, Chester Arthur był synem irlandzkiego baptysty i zarazem duchownego. Praktykował prawo w Nowym Jorku. Podczas trwania wojny secesyjnej został mianowany na kwatermistrza generalnego stanu Nowy Jork w randze generała brygady. Był to bardzo wyraźny i duży zaszczyt dla młodego wówczas Arthura. W 1871 roku sam prezydent Grant powierzył mu sprawowanie władzy nad urzędem celnym w nowojorskim porcie. To właśnie tam Arthur założył główną bazę i ośrodek dla swojej partii. Doszło nawet do takiego momentu, że Arthur zaczął zatrudniać więcej osób, niż było to w rzeczywistości konieczne. Niestety doprowadziło to bezpośrednio do tego, że wszyscy tam zatrudnieni czuli się bardziej pracownikami samej partii niż aparatu państwowego, którego to mieli strzec. Prezydent Hayes nie mógł pozwolić by dłużej taka sytuacja utrzymywała się w urzędzie celnym. Próbując dokonać jego reformy, wyrzucił z pracy Arthura, który jednak dwa lata później został wybrany na wiceprezydenta. Jak się okazało, dopiero takie stanowisko, doprowadziło bezpośrednio do zmiany jego sposobu myślenia i postępowania. Zaczął dosyć mocno unikać wszelkiego kontaktu ze swoimi wcześniejszymi kolegami i współpracownikami. Stawiał przede wszystkim na kontakty z nowojorską i waszyngtońską elitą. Wcześniej przyznawał się do popierania nepotyzmu. Obecnie jednak rozpoczął dosyć mocne i daleko idące reformy administracji państwowej. Mniej więcej dzięki jego działalności w roku 1883 udało się Kongresowi zatwierdzić Ustawę Pendeltona. Przewidywała ona utworzenie zupełnie apolitycznej służby urzędniczej i jednocześnie wprowadzała pisemne egzaminy. Ich zdanie było warunkiem objęcia niektórych stanowisk urzędowych. Ponadto ustawa ta chroniła również wszystkich urzędników przed zwolnieniem z pracy z powodów politycznych. Najczęściej była to nieprzychylna orientacja polityczna lub też innego rodzaju działania. Prezydent Arthur przez cały okres swojej kadencji usilnie dążył do obniżenia stawek celnych. Nie przysporzyło mu to jednak zbyt dużej liczby zwolenników.


Warto również przeczytać:

Totalitaryzm a ksenofobia
Totalitaryzm jest sposobem rządzenie w państwie silna i despotyczną ręką. Sam totalitaryzm sprawia, że są odbierane prawa człowieka i jest ich tylko potrzebne do życia mi...

Polityk
Politykiem będzie osoba, która czynnie zajmuje się polityką państwa i nie tylko. Politykiem będzie osoba, która ukończyła politologię, ale także każdy inny kierunek, któr...

Kazimierz Marcinkiewicz i Wałęsa
Urodził się 20 grudnia 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ukończył studia podypl...

Unitów należy przywrócić prawosławiu
Zwierzchnictwo Cerkwi prawosławnej obawiało się następstw stopniowej latynizacji trwającej jeszcze w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Latynizacja sprzyjała zbliżaniu si...

Działacze ukraińskiego ruchu ludowego
Problematyką stosunków narodowościowych zajmował się wydawany od 1886 roku przez Bolesława Wysłoucha miesięcznik „Przegląd Społeczny". Iwan Franko publikował tam ar...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: