Polityka

Boskie prawo królów

Inne strony warte obejrzenia: http://lawcenter pl

Boskie prawo królówBoskie prawo królów określa zasadę tego, że władza królewska pochodzi od Boga. Koncepcja ta powstała i rozwijała się na przestrzeni wielu lat, szczególnie rozwijana w średniowieczu, w którym najważniejszą sprawą było podążanie za prawami religijnymi. Bardzo ważnym elementem tego, że koncepcja ta obowiązywała było stwierdzenie, które można wyczytać z Biblii, w której Bóg przekazuje władze Adamowi nad wszystkimi stworzeniami i ludźmi, co sprawia, że władca w monarchii jest pewnego rodzaju pomazańcem bożym i opiekunem swojego narodu. Taka koncepcja sprawiała, że królowie posiadali praktycznie nieograniczoną władze i byli osobami, które myślały, że władza im się należy od samego Boga. Taki stan rzeczy wywoływał ogromny wpływ na ówczesną politykę w Europie, w której dominował uniwersalizm, coraz bardziej patrzano na to, jak wpływa religia na życie ludzkie, a w szczególności na rozwój władzy w danym państwie. Władza była świadectwem istnienia Boga, a sama władza pochodziła od Boga, która tworzył z władców swoich pomazańców. Boskie prawo królów było koncepcją, która trwała bardzo długo i była jedną z najważniejszych koncepcji politycznych ówczesnego świata.False flag inaczej tez zwany false flag operation, jest to sposób w jaki organizacje rządowe, państwa, przedsiębiorstwa, poszczególne osoby, prowadzą tajne operacje. Termin false flags wywodzi się z militarnego określenia false colors, które zakłada, że dana jednostka przyodziewa umundurowanie wroga, czym myli przeciwników. Podobnie zachowują się w false flag organizacje, które próbują zniszczyć się nawzajem dając do danej firmy osoby, które mają na celu przeprowadzenie „dywersji”, ma to na celu zniszczenie wroga i osiągnięcie danego sukcesu. Jednak operacje flase flag są zazwyczaj tajne, dlatego, że ich charakter jest raczej nieuczciwy i niszczący zasady równości i czystej gry. False flag jest stosowany praktycznie w każdym aspekcie ekonomicznym firm, jeżeli chodzi o ich rozwój i możliwość wygrywania na rynku z podobnymi firmami i przedsiębiorcami. False flag jest określeniem młodym, jednak sam sposób wykonywania zadania i możliwości, jak największego rozwoju danej firmy na rynku, istnieje już od dawna, jedynie niedawno została stworzona nazwa, która w całym stopniu mówi o tym, jakie działania są prowadzone.


Warto również przeczytać:

System polityczny
System polityczny to pojęcie złożone i wieloelementowe. Przez lata usiłowano stworzyć idealną definicję, która opisywałaby dokładnie jego istotę. W skrócie przyjęto, że s...

Władimir Putin
Jego kariera polityczna od początku zapowiadała się obiecująco. Najpierw ukończył studia prawnicze gdyż wiedział, że chcąc osiągnąć sukces musi mieć solidne wykształcenie...

Gafy Busha i Kaczyńskich
George W. Bush był prezydentem Stanów Zjednoczonych, który z jednej strony prowadził politykę, która miała wrócić do tej prowadzonej wcześniej. Z drugiej strony jego zach...

Władza
Władza niewątpliwie kojarzy się z wywieraniem wpływy na innych i możliwością dokonywania decyzji, które decydują o danej grupie, czy państwie. Ale władza może także oznac...

Polityka Rybnika
Jednym z interesujących sloganów reklamowych Rybnika jest ten, który mówi o tym, że Rybnik jest miastem z ikrą. Mówi się czasami, że grunt to dobre hasło i trzeba przyzna...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: