Polityka

Bioregionalizm

Inne strony warte obejrzenia: zachowek kraków www.detektyw24.eu/ www.oto-praca.pl/

BioregionalizmBioregionalizm to ruch kulturowo społeczny, który pochodzi ze środowiska hipisowskiego stworzonego w Stanach Zjednoczonych. Ruch hipisowski przede wszystkim istniał w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych dwudziestego wieku i jego głównym celem było przeciwstawianie się wojnom, a także kulturom masowym. Zatem starali się oni stworzyć kontrkulturę. W ten sposób sprzeciwiali się kulturze masowej i wyrażali swoją bliskość z przyrodą. Podkreślali, iż żyją w zgodzie z zasadami panującymi w przyrodzie. Co więcej ruch ten bardzo mocno opowiada się za ochroną naturalnego środowiska występującego w każdym regionie świata. Samo określenie tego ruchu społeczno kulturowego zostało po raz pierwszy użyte w roku 1973 przez poetę Newkirka. Nazwa tego ruchu określa ludzi, którzy pasjonują się naturalnymi walorami przyrody i pragną ochraniać jej piękno. Bioregion to obszar, który został nienaruszony przez działalność człowieka i wciąż można w nim dostrzec naturalne walory przyrody, bez względu od tego, gdzie taki region jest położony na Ziemi. To, czy dany obszar może być nazwany bioregionem zależy od ilość flory, fauny, a także budowy geologicznej, klimatu i połączenia człowieka z tradycją i przyrodą. Ruch ten również przeciwny jest konsumpcyjnemu stylowi życia. Ekofeminizm jest jedną z odmian ruchu feministek. Osoby, które należą do tego ruchu uważają, iż zachowania opresyjne względem kobiet niszczą ich pozycję tak samo, jak i opresyjne zachowanie niszczy naturalne środowisko. Autorką tego poglądu jest francuska feministka, która stworzyła go w roku 1978. Wszyscy ludzie, którzy są związani z tym ruchem uważają, iż pomiędzy seksizmem, dominacją niektórych zwierząt w naturze oraz między rasizmem wykształciły się podobieństwa w zachowaniu. We wszystkich tych aspektach dominowane oraz dyskryminowane są pewne grupy. Badania te pozwoliły o wiele lepiej i korzystniej walczyć z destrukcyjnymi zachowaniami, takimi jak rasizm oraz seksizm. Co więcej, ekofeminiści uważają, iż najlepiej rozwijają się te społeczeństwa, które żyją w małych zorganizowanych wioskach. Chcieliby, aby na powrót ludzie zamieszkali w ekologicznych wioskach, gdzie mieszkałoby około stu ludzi. Ponadto cała władza miałaby spoczywać w rękach kobiet. Ruch ekofeministyczny pragnie zatem stworzyć władzę matriarchalną. Niestety, ruch ten nie ma zbyt dużego przebicia w obecnych czasach, pomimo, iż kobiet mają od wielu lat takie same prawa, co mężczyźni. Nikt bowiem nie chce wierzyć w teorie przedstawiane przez ten ruch.


Warto również przeczytać:

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln był szesnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwunastego lutego 1809 roku w hrabstwie Hardin, w Kentucky. Zmarł natomiast...

Najważniejsze urzędy w państwie
W każdym państwie w zależności od tego, jaki system władzy istnieje, takie są najważniejsze urzędy w państwie. Jednak najważniejsze są urzędy takie jak sejm i senat, któr...

Totalitaryzm a ksenofobia
Totalitaryzm jest sposobem rządzenie w państwie silna i despotyczną ręką. Sam totalitaryzm sprawia, że są odbierane prawa człowieka i jest ich tylko potrzebne do życia mi...

Polityka państwowa
Polityka państwowa jest najważniejszą rzeczą, którą zajmują się władze w państwie. Władza w państwie jest za nią w stu procentach odpowiedzialna i to na niej spoczywa cał...

Radykalne zmiany polityczne
Po upadku Kijowa przeniesiono w 1299 roku rezydencję metropolitalną do Włodzimierza nad Klaźmą. Nadal ważną role odgrywała w Kijowie otoczona wciąż aureolą świętości Ławr...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: