Polityka

Bierne prawo wyborcze w Polsce

Inne strony warte obejrzenia: http://sektor-publiczny pl

Bierne prawo wyborcze w PolsceW Polsce, jak iw wielu innych krajach dzieli się prawo do wyborów na dwa rodzaje. Pierwszy z nich nazywa się biernym prawem wyborczym, a drugi czynnym prawem wyborczym. Postaramy się wyjaśnić pierwszy rodzaj. Bierne prawo wyborcze to nic innego jak prawo do brania udziału w kandydowaniu do wyborów. Bierne prawo posiadają te osoby, które spełniają dane wymagania – najczęściej jedynym wymogiem jest osiągnięcie danego wieku. Dlatego też na przykład, jeśli ktoś pragnie kandydować do Sejmu jako poseł może do tego przystąpić, jeśli ukończył 21 lat w dni wyborów. Jeśli zaś ktoś pragnie kandydować na senatora musi mieć skończone 30 lat. Granice te są coraz wyższe w miarę powiększania kompetencji kandydata, ponieważ musi on odznaczać się rozsądkiem oraz doświadczeniem politycznym. Natomiast kandydować do sejmików województw, rad powiatów lub gmin mogą kandydować już te osoby, które osiągnęły pełnoletniość. Od 25 roku życia w Polsce można kandydować na burmistrza, wójta oraz prezydenta miasta. Z kolei na prezydenta można kandydować mając 35 lat. Tak sytuacja ma się w Polsce. W innych krajach granice te mogą się różnić. Co więcej, jeśli ktoś kandyduje na radnego musi on zamieszkiwać na terenie danej rady, gdzie kandyduje. Wybory mają swoje określone cechy, dzięki którym mogą one być uznane za sprawiedliwe, a także przeprowadzone odpowiednio. Każde naruszenie tych cech wyborów może wiązać się z ich unieważnieniem. Dlatego istotnym jest, aby były one zawsze zachowane. Pierwszą, najważniejszą zasadą wyborów jest zasada tajności. Wszyscy ludzie, którzy oddają głos robią to anonimowo, a co więcej, w odseparowaniu od innych ludzi. Dzięki temu ludzie czują się pewniej i głosują na tych kandydatów, których oni pragną na reprezentanta swoich interesów. Następną zasadą wyborów jest zasada bezpośredniości. Inaczej wybory te określa się jednostopniowymi, ponieważ wynik głosów od razu pokazuje, który został wybrany, a kto nie. Nie ma wówczas żadnego pośredniczenia w wybieraniu reprezentantów. Co więcej, każdy głos posiada taką samą wartość. Nie istnieje przekonanie, iż osoby bardziej zamożne mają silniejszą moc głosowania, niż biedniejsi. Co więcej, każdy może oddać tylko jeden głos. Kolejna zasada to zasada powszechności – do wyborów może przystąpić każdy, kto spełnia dane wymagania. Najczęściej jest to osiągnięcie pełnoletniości. Dzięki tym zasadom można skutecznie i sprawiedliwie wyłonić zwycięzców wyborów. Dzięki temu więcej ludzi przystępuje do czynnego głosowania.


Warto również przeczytać:

Polityczne życie w Polsce
Nie da się ukryć, że życie polityczne w naszym kraju to dla wielu osób temat powszedni z tego względu, że możemy poczytać o nim wiele artykułów czy to w internecie czy te...

Czym jest system partyjny
System partyjny jest to układ wszystkich partii politycznych, które tworzą relacje i zależności, noszące znamiona systemu. Można go interpretować w sposób dwojaki: statyc...

Prasa
Nie da się ukryć, że w prasie jesteśmy w stanie poczytać wiele informacji na temat polityki wobec tego może to być dla wielu osób wspaniałe źródło, z którego może zaczerp...

Konstytucja RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym, który jest podstawą wszelkiego prawa polskiego. Według niej funkcjonuje Polska jako kraj. Reguluj...

Chester Alan Arthur
Chester Alan Arthur został wybrany na urząd dwudziestego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chester Arthur urodził się dnia piątego października 1829 roku w Fair...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: