Polityka

Bierne prawo wyborcze

Inne strony warte obejrzenia: Warszawa ginekolog

Bierne prawo wyborczeBierne prawo wyborcze posiada każdy obywatel, który osiągnie określony wiek. Jest to w rzeczywistości prawo do bycia wybieranym i do kandydowania. Jeśli chodzi o Polskę, na posła może kandydować każdy obywatel, który ukończył już 21 rok życia i posiada czynne prawo wyborcze. Z kolei na senatorów mogą startować osoby starsze, które ukończyły 30 rok życia, ponieważ jest to już bardziej odpowiedzialne stanowisko i jest to tak zwana izba rozsądku, dlatego też ludzie zasiadający na to miejsce muszą posiadać polityczne doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę. Natomiast do rad powiatów, sejmików województw, czy rad gmin można kandydować, gdy ukończyło się 18 lat. Do Parlamentu Europejskiego, czy do Sejmu mogą startować obywatele mający 21 lat. Z kolei na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta osoby mające 25 lat. Do Senatu należy ukończyć 30 lat, a gdy ktoś chce kandydować na prezydenta Rzeczypospolitej musi ukończyć 35 lat. Z kolei, jeśli ktoś pragnie startować na radnego danego miasta musi on jeszcze stale zamieszkiwać w nim. Czynne prawo wyborcze to inaczej prawo do wybierania. Jest to przywilej, czy nawet obowiązek każdego obywatela. Bowiem każdy obywatel danego kraju powinien brać udział w wyborach, gdyż to w jego rękach leży, kto będzie reprezentował jego kraj. Jest to prawo, które pozwala obywatelom oddać głos na swojego ulubionego kandydata, który przedstawia dany program wyborczy. Wybory te mogą odbywać się do różnych organów państwa, do samorządu terytorialnego, a także do referendum. W Polsce brać udział w głosowaniu może każdy obywatel, który ukończył 18 rok życia i nie zostały mu odebrane prawa do głosowania, a także nie są oni ubezwłasnowolnieni. Tak samo głosować mogą ludzie, którzy zamieszkują kraje należące do Unii Europejskiej, ale którzy są obywatelami Polski. Tak samo jest w innych kraja Unii, jeśli chodzi o minimalny wiek do oddania głosów. Wyjątkiem jest tylko Austria, gdzie głosować mogą już obywatele mający 16 oraz 17 lat. Ustawa ta weszła w życia w roku 2008 i od tego czasu również niepełnoletni mogą głosować w Austrii. Należy pamiętać, iż czynne prawo wyborcze jest czymś ważnym, ponieważ od tego zależy w czyich rękach będzie leżała władza.


Warto również przeczytać:

Władza, państwo i polityka
Władza, państwo, polityka – to trzy nieodłączne słowa w ujęciu o zakres z nauk politycznych. Ale czy pierwsze słowo jest takie ważne i czy akurat ono oddaje cały ch...

Teoria polityki społecznej
Czym jest polityka, wiemy, ale czym jest polityka społeczna – na to pytanie postaram się pokrótce odpowiedzieć nawiązując oczywiście do polityki ogólnej, krajowej. ...

Komitet Działania na rzecz Europejskiej Demokracji
„Komitet Działania na rzecz Europejskiej Demokracji” potocznie nazywany jest grupą Amato, jest w rzeczywistości ugrupowaniem, które zostało stworzone po to, a...

Harry S. Truman
Harry S. Truman był trzydziestym trzecim ( trzydziestym szóstym) prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swój urząd pełnił on w latach 1945 – 1953. Urodził się on w dniu ...

Sikorski i Giertych
Radosław Sikorski to jedna z ciekawszych osobowości polskiej sceny politycznej. Urodzony . 23 lutego 1963 w Bydgoszczy po skończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgosz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: