Polityka

Bezpośredniość oraz powszechność wyborów

Inne strony warte obejrzenia: www.krklegal.pl

Bezpośredniość oraz powszechność wyborówPodczas wyborów obowiązuje pięć zasad. Dwie z nich to bezpośredniość wyborów oraz powszechność wyborów. Pierwsza z wymienionych zasad mówi o tym, iż kandydaci są bezpośrednio wybierani poprzez głosowanie obywateli. Nie ma podczas takich głosowań żadnych pośredników, dlatego też obywatele sami przesądzają, kto zostanie wyłoniony na drodze wyborów. Co więcej bezpośrednie wybory nazywa się jednostopniowymi wyborami, które należy odróżnić od wyborów pośrednich, gdzie wybory są przeprowadzane wielostopniowo. Natomiast zasada powszechności charakteryzuje wybory i głosowanie jako wolne. Zasada ta w rzeczywistości pokazuje, kto może brać udział w wyborach i podziela wybory na czynne oraz bierne. Jedyną granicą, która pokazuje, kiedy można głosować jest wiek obywatela oraz pełnia władz umysłowych. Dlatego też głosować nie mogą te osoby, które są ubezwłasnowolnione oraz pozbawione praw publicznych. W Polsce, jak i w innych krajach głosować mogą te osoby, które ukończyły 18 rok życia, z kolei wybierane mogę być osoby które ukończyły więcej lat. Dzięki tym zasadom wybory są wolne oraz demokratyczne. Lokalem wyborczym nazywa się pomieszczenie, gdzie odbywają się wybory. W tych miejscach obywatele przychodzą, aby oddać głos na swojego kandydata. Najczęściej w krajach na lokale wyborcze wykorzystuje się takie budynki jak biblioteki, szkoły, czy też domy kultury. Bardzo ważne jest, aby lokale wyborcze były odpowiednio przygotowane na wybory. Oznacza to, iż musi w nich znajdować się odpowiednia ilość ludzi, którzy czuwają nad wyborami. Muszą także znajdować się takie przedmioty jak : urna, czy też karta, gdzie składane będą głosy. Urna ta powinna stać na samym środku pomieszczenia, a co więcej musi ona być zapieczętowana. Jeśli pieczęć ta zostanie naruszona można unieważnić wybory w damy lokalu wyborczym. Co więcej, ważny jest też wystrój pomieszczenia. Powinna znajdować się w nim flaga danego kraju, czy też herb. Ważne jest także samo stanowisko, gdzie oddawane będą głosy. Każdy oddający głos musi mieć zapewnioną tajność wyborów. Oznacza to, iż każde stanowisko musi być odseparowane, aby nikt nie zobaczył jak głosuje. Również muszą tam być umieszczone plakaty, które będą informowały o przebiegu głosowania, a także przyrządy do pisania.


Warto również przeczytać:

Polsko-ukraińsko-żydowska federacja
Znany ukraiński pisarz Iwan Franko, zwolennik współpracy polsko-ukraińskiej, podkreślał, że do zlikwidowania antagonizmów narodowościowych w Galicji należy dążyć poprzez ...

Wzajemne stosunki między Polakami a Ukraińcami
Rzecznikiem stopniowej poprawy stosunków polsko-ukraińskich był następca Badeniego na stanowisku namiestnika Michał Bobrzyński (1849–1935), wybitny historyk, konser...

Reformy
W ostatnich latach, polski rząd podjął kilka istotnych reform, niezbędnych do zapewnienia zarówno wzrostu gospodarczego, jak i sprawnej administracji rządowej. Był to cza...

Gdzie warto studiować politologię?
Studia politologiczne są otwarte na większości polskich uczelni humanistycznych. Szczególnie na Uniwersytetach. Mowa tu o Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardyna...

Vaclav Havel
Człowiek, który był tak bardzo rozczarowany polityką Czechosłowacji, że postanowił głośno się jej przeciwstawiać. Był pisarzem, którego sztuki wystawiano w teatrach i prz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: