Polityka

Aspiracje Ukraińców

Inne strony warte obejrzenia:

Aspiracje UkraińcówPrzeważająca większość absolwentów pracowała w 1864 szkołach ukraińskich, posiadających łącznie 2368 klas. Na jedną szkołę z ukraińskim językiem wykładowym wypadało przeciętnie 1,3 klasy. Były to w zasadzie jednoklasówki. W 1881 roku powstało Ukraińskie Pedagogiczne Towarzystwo „Ridna Szkoła", którego działalność ograniczała się początkowo do Lwowa. Od 1891 roku obejmowała już całą Galicję Wschodnią. Towarzystwo prowadziło prywatne ukraińskie szkoły podstawowe, zawodowe i średnie. Aspiracje Ukraińców nie ograniczały się do spraw oświatowych. Nie wystarczały im szkoły utrakwistyczne, założenie nowych gimnazjów czy nawet uniwersytetu z ukraińskim językiem wykładowym. Domagali się proporcjonalnej do rzeczywistego stanu etnicznego reprezentacji politycznej w Sejmie Krajowym, w parlamencie wiedeńskim i administracji galicyjskiej. W Galicji Wschodniej władze praktykowały zasadę Eine Nation gegen die andere ausspielen, co oznaczało polonizację szkół i sądownictwa przy jednoczesnym częściowym tylko dopuszczeniu tam języka ukraińskiego. Groziło to konfliktami narodowościowymi. Zagrożenie takie chciano zmniejszyć. Dowodem tego było otwarcie w latach 1888–1895 katedry historii Ukrainy w uniwersytecie lwowskim pod kierownictwem profesora Mychajły Hruszewskiego. Ukraińcy uzyskali również zgodę władz na utworzenie dwóch gimnazjów, czytelni oraz innych placówek oświatowych. W pracach utworzonego z inicjatywy Ołeksandra Konyskiego i Ołeksandra Barwinskiego w 1873 roku we Lwowie Naukowego Towarzystwa imienia Tarasa Szewczenki uczestniczyli nie tylko ukraińscy uczeni z Galicji, ale także emigranci przybyli do Lwowa z Ukrainy Naddnieprzańskiej. Długoletnim prezesem towarzystwa (1897–1913) był Mychajło Hruszewski. Posiadało ono bogato zaopatrzoną bibliotekę naukową i muzeum. Badania prowadzono w kilku sekcjach: historyczno-filozoficznej, filologicznej, matematyczno-przyrodniczo-lekarskiej. Oprócz tego działało dziesięć komisji programowych. Staraniem NTSz wydano 38 tomów Etnograficznego zbiornika, 14 tomów Materiałów do ukraińsko-ruskiej etnologii i 137 tomów Zapisków. W opracowaniu Iwana Franki ukazały się między innymi 4 tomy Apokryfów i legend z ukraińskich rękopisów, przysłowia, pieśni Filareta Kołessy (1871–1947) z melodiami oraz jego studia nad rytmiką poezji ludowej, legendy, studia Wołodymyra Hnatiuka (1871–1926) nad demonologią i Wołodymyra Szuchewicza Huculszczyzna.


Warto również przeczytać:

Bioregionalizm
Bioregionalizm to ruch kulturowo społeczny, który pochodzi ze środowiska hipisowskiego stworzonego w Stanach Zjednoczonych. Ruch hipisowski przede wszystkim istniał w lat...

Polityk jako osoba publiczna
Politycy musza się zawsze liczyć z tym, że będą nieustannie krytykowani. Nigdy bowiem nie da się zadowolić wszystkich, dlatego tez zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony,...

Neoslawizm
Neoslawizm jest ideologią oraz ruchem politycznym, który został wykreowany pod koniec wieku XIX. Powstał on przede wszystkim jako odpowiedź na panslawizm. Ideologia ta po...

Politologia, nauka społeczna
Politologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka ...

NATO i jej doktryna wojenna
Na samym początku istnienia, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego stosowała doktrynę wojenną przedstawioną przez Stany Zjednoczone. Można więc powiedzieć, że miały ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: