Polityka

Anarchizm

Inne strony warte obejrzenia: domrok.pl/

AnarchizmAnarchizm, jest to słowo pochodzące z greki, które oznacza bez władcy. Jest to jedna z ideologii społeczno-politycznych, która wykształciła model społeczeństwa oraz państwa, który opiera się przede wszystkim na międzyludzkiej równości, a także solidarności. Również anarchizm głosi, iż ludzie powinni żyć szanując wolność drugiej osoby. Ponadto anarchizm przede wszystkim odrzuca istnienie jakichkolwiek rządowych, państwowych oraz kapitalistycznych instytucji, a także jakichkolwiek innych form władzy. Anarchia łączy w sobie wielu ludzi, którzy wykazują takie same poglądy. Ludzie ci dążą do założonych celów przez ideologie. Założeniem tej ideologii jest stworzenie autorytaryzmu, a także utworzenie hierarchii społecznej. Anarchizm chce pozbyć się przymusu, wyzysku, a także władzy i chce stworzyć zamiast tego wolnościowe społeczeństwo, które będzie się opierało na wzajemnej pomocy, w sferze ekonomicznej, jak i politycznej. Przede wszystkim poglądy te głoszone są przez młodych ludzi, którzy są niezadowoleni z prowadzonej polityki w państwie. Chcą oni wprowadzić bezklasowe społeczeństwo, które nie będzie do siebie pałało nienawiścią oraz wrogością. Faszyzm jest ideologią oraz doktryną polityczną, która została stworzona w międzywojennym okresie we Włoszech. Faszyzm początkowo sprzeciwiał się przede wszystkim parlamentarnej demokracji, która wyznawała kult państwa. Państwo to powinno posiadać silne przywództwo, solidaryzm społeczny, terror państwowy, a także totalitaryzm oraz statolatrię. Co więcej faszyzm był bardzo wrogo nastawioną ideologią do komunizmu, jak i do liberalizmu. Na początku ideologii ta była niepowtarzalna i występowała ona tylko we Włoszech. Jednak z upływem czasu była ona także popularna w Niemczech i przyjęła nazwę nazizmu. Bardzo wielu naukowców i specjalistów, czy też historyków inaczej definiuje faszyzm jako ideologię występującą w dawnych Włoszech. Jednak wszyscy są zgodni, co do tego, iż istniały w niej takie światopoglądy jak : etatyzm, militaryzm, imperializm, nacjonalizm, antykomunizm, populizm, totalitaryzm, a także korporacjonizm. Ideologia ta wywodzi się z poglądów dyktatora włoskiego – Mussoliniego. Na szczęście faszyzm już nie jest obecny w dzisiejszych czasach, choć zdarzają się ugrupowania głoszące te poglądy. Wielu ludzi jednak jest krytycznie nastawionych do faszyzmu.


Warto również przeczytać:

Polityka konserwatystów
Galicyjscy konserwatyści zdawali sobie oczywiście sprawę, że system dualistyczny, który utrwalił się w monarchii Habsburgów, oznacza w praktyce politykę wymierzoną przeci...

Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych
„Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych” jest jedną z organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem tego ugrupowania jest dążenie do tego, aby w ...

Zgromadzenie ONZ
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jest jednym z głównych organów organizacji. Jej siedzibą jest Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. W jego skład wchodzą przedstawi...

Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt był trzydziestym drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on w dniu trzydziestego stycznia 1882 roku w Hyde Park, w stanie Nowy Jork...

Monarchia
Monarchia jest formą rządzenia w państwie, które oznacza, że władza jest sprawowana przez monarchę. Monarchia jednak nie jest już tak często wykorzystywanym elementem rzą...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: