Polityka

Agraryzm

Inne strony warte obejrzenia: Wiedzopedia limo chicago

AgraryzmAgraryzm jest jedną z doktryn społecznych, a także i ruch społeczny, który głosi, iż rolnictwo jest podstawą gospodarki. Rolnictwo to powinno być przede wszystkim oparte na rolnych gospodarstwach, a także głosi, iż przemysł powinien być podporządkowany rolnictwu. Doktryna ta powstała w drugiej połowie XIX wieku w Niemczech. Jest ona nie tylko doktryną społeczną, ale także polityczną. Albert Schaffle stworzył termin „agraryzm” w Stanach Zjednoczonych. W wielu państwach istnieją partie agrarystyczne Jeśli chodzi o Polskę, do podobnych idee odwołuje się Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeśli chodzi o założenia tej doktryny są one jednolite. Jedną z tych idei jest to, że ziemia jest naturalnym skarbem narodu i według agraryzmu należy ona do tych ludzi, którzy pracują na niej. Ponadto ideałem człowieka w tej doktrynie jest rolnik, chłop czy też działacz ludowy. Głosi ona ponadto, iż ludzie, którzy wykonują pracę są pełnowartościowymi obywatelami społeczeństwa. Co więcej, według doktryny agraryzmu rodzina powinna być wielopokoleniowa oraz pełna tradycji i prowadząca gospodarstwo. Ponadto ludzie powinni być silnie związani z ojczyzną i głosić patriotyzm. Faszyzm to doktryna polityczna, która została stworzona w okresie międzywojennym we Włoszech. Przede wszystkim jej celem jest sprzeciwianie się oraz stawianie oporu demokracji parlamentarnej. Głosi ona głównie tak zwany „kult państwa”, które cechować powinno się silnym oraz totalitarnym przywództwem, solidaryzmem społecznym, a nawet terrorem państwowym. Ta doktryna polityczna cechowała się wrogością wobec komunizmu, jak i wobec liberalizmu. Na samym początku faszyzm odnosił się tylko do włoskiego społeczeństwa, jednak później szybko rozprzestrzeniała się do innych państw w latach 20 oraz 30 XX wieku. Przede wszystkim była ona znana w Niemczech. Główne cechy faszyzmu to : militaryzm, etatyzm, totalitaryzm, imperializm, nacjonalizm, antykomunizm, korporacjonizm, opozycja wobec liberalizmu ekonomicznego i politycznego. Niemiecki odpowiednik tej doktryny politycznej nosi nazwę nazizmu politycznego. W doktrynach tych również obecne są takie ideologie jak : antysemityzm, rasizm, szowinizm, czy też homofonia. Z czasem obie te doktryny powstawały w oparciu o kontaktowanie się ze sobą Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim. Również w Polsce ruch ten był obecny w okresie międzywojennym.


Warto również przeczytać:

Polityczne maladie
Wybory prezydenckie w roku 2010 w Polsce są jedną wielką komedią. Tak można to podsumowac. Są od początku do końca dziwne i naprawdę ciężko jest z nich coś wyciągnąć. Wsz...

Zjednoczenie ziem ukraińskich
Po raz kolejny Mazepa ujawnił swój talent dyplomatyczny, sugerując dostojnikom moskiewskim, że jest zwolennikiem podporządkowana się Kozaków carowi Rosji. Zdradził on rów...

Polityka
Każdy człowiek posiada choć intuicyjne rozumienie tego, czym jest polityka. Słowo to jest dość wieloznaczne. Ponadto wielu teoretyków, uczonych, mędrców, filozofów zagłęb...

Sarkozy w defensywie
Prezydent Sarkozy znany jest ze swojej niespożytej energii, z faktu, że uwielbia ćwiczyć i robi to nieraz dosłownie do upadłego oraz z tego, że ma piękną żonę. W jego pol...

Więzień sumienia
Więźniem sumienia jest każda osoba, która została zatrzymana w danym państwie za wszelkiej jej przekonania. Więźniowie sumienia zwykle są więźniami politycznymi, ponieważ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: