Polityka

Absolutyzm i Demokracja

Inne strony warte obejrzenia: Cassolettecafe.com

Absolutyzm i DemokracjaAbsolutyzm w polityce określa rodzaj władzy, jaki najczęściej jest sprawowany przez monarchę absolutnego. Absolutyzm zakłada, że cała władza ma się skupiać w rękach jednego człowieka (lub czasem grupy osób), a tym samym dając mu nieograniczoną władzę sądowniczą, ustawodawczą oraz wykonawczą. Absolutyzm często kojarzy się z najgorszymi rodzajami rządów, jednak w zależności od rządzących tak same rządy wyglądają. Absolutyzm jest metodą antydemokratyczną, nie pozwalającą na rozwój państwa w sposób demokratyczny, chociaż z drugiej strony, pozwala to na równomierny rozwój państwa w zależności od tego, jaki władca jest. Każdy z władców absolutnych posiada swój plan rozwoju kraju i stara się dotrzeć do niego, co jednak w przypadku demokracji, jest często niemożliwe i partie polityczne oraz inne ugrupowania więcej się ze sobą kłócą, niż naprawić sytuację w naszym kraju. Jednak absolutyzm do najlepszych ustrojów politycznych nie należy i zbyt szybko nie będzie należeć, ponieważ cała władza, nie może leżeć w rękach jednej osoby, która może zmieniać wszystko w zależności od jej humoru. Demokracja jest obecnie najczęściej wykorzystywanym rodzajem rządzenia w kraju, jaki został wymyślony. Sama demokracja narodziła się w starożytności w Atenach. Jest to jeden z wielu czynników, który sprawia, że państwo jest w pełni nowoczesne oraz pozwala na jego równomierny rozwój ze względu na wyniki wyborów, w których wyłania się osoby, które maja reprezentować wyborców. Sama demokracja jednak najdoskonalszym tworem ludzkości nie jest, jest za to lepsza od pozostałych systemów rządzenia, ponieważ daje najwięcej praw i kieruje się zasadą „moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby”. Dzięki temu widać, jak łatwo kraj z systemem demokratycznym może rozwijać się bez większych przeszkód. Sama demokracja również przechodziła wiele etapów rozwoju, aby w końcu dojść do dzisiejszej firmy. Wszystkie obecne kraje, które przyjęły demokrację za system rządów, nazywane są republikami. Demokracja polega na rządach ludu, który wybiera swoich reprezentantów, a ci z kolei mają reprezentować we władzy interesy wyborców oraz starać się wypełnić swój program polityczny. Czyni to z demokracji jeden z najlepszych systemów politycznych w państwie.


Warto również przeczytać:

William Henry Harrison
William Henry Harrison był dziewiątym prezydentem stanów Zjednoczonych. Urodził się on dziewiątego lutego 1773 roku w hrabstwie Charles City, w stanie Wirginia. Zmarł nat...

Inkluzja polityczna
Inkluzja polityczna to działanie, która dąży do objęcia niektórych grup społecznych systemem, który będzie gwarantował prawa, dzięki którym będą mogli czynnie oraz realni...

Organizacje polityczne
Organizacje polityczne istnieją na całym świecie. Można do nich zaliczyć najmniejszą z możliwych istniejących organizacji, jaką jest partia polityczna, skupiająca polityk...

Margaret Thatcher
Kobieta, która odegrała ważną rolę w historii świata. Będąc premierem tak wielkiego mocarstwa jakim w latach 80 była Wielka Brytania decydowała nie tylko o losach jej kra...

Polityka i sfery życia
Wiadomo nie od dziś, że polityka wpływa na niemal każdą sferę życia zbiorowości społeczeństwa nie tylko polskiego, ale każdego kraju. Polityka dotyka i ma ogromny wpływ n...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: