Polityka

„Obyśmy byli razem!”.

Inne strony warte obejrzenia:

„Obyśmy byli razem!”.Problemem ówczesnego stosunku do prawosławnych było uporczywe żądanie ze strony łacinników Polaków czy Litwinów ponownego chrztu przy przechodzeniu do Kościoła katolickiego. W zjednoczeniu Kościoła łacińskiego z greckim, a także ormiańskim dostrzegano też szansę powstrzymania reformacji w Rzeczypospolitej. Twierdzono, że sobór zebrany w Trydencie powinien uznać Rusinów i Ormian za takich samych chrześcijan jak Polaków. W ten sposób zrealizowane miało być w Rzeczypospolitej pełne treści wezwanie: „Obyśmy byli razem, obyśmy byli jedno!”. Nawiązując do obrad soboru trydenckiego wznowionego przez papieża Juliusza III w roku 1551 podkreślano potrzebę uczestnictwa w nim patriarchów reprezentujących autokefaliczne Kościoły na Wschodzie. Inni uważali, że dla załagodzenia sporów wyznaniowych potrzebne jest zwołanie nowego soboru, w którym będą uczestniczyć oprócz osób duchownych także świeckie, w tym również przedstawiciele protestantów. Po soborze w Trydencie w latach 1545–1563 nasiliło się dążenie do utrzymania wpływów religii rzymskokatolickiej w Europie Zachodniej, częściowo utraconych w przeszłości na rzecz protestantów. Twierdzono, że przede wszystkim dzięki ofensywnej misji jezuitów zaistnieją na Wschodzie możliwości odniesienia znacznych sukcesów. Gdy car Iwan Groźny zwrócił się do papieża Grzegorza XIII o pomoc w zawarciu porozumienia z Polską, wysłannik papieża, jezuita Antonio Possevino, oddelegowany w misji do Stefana Batorego, przyczynił się do przerwania wojny polsko-rosyjskiej w roku 1581. Plany papieża Grzegorza XIII, dążące do oderwania Cerkwi prawosławnej w Rosji spod wpływów patriarchy z Konstantynopola ani też uznanie przez Cerkiew zwierzchnictwa papieża, nie miała szans wejścia w życie. W związku z reformą kalendarza przeprowadzoną przez papieża Grzegorza XIII król Stefan Batory nakazał w 1582 roku wprowadzenia w całym państwie, bez względu na wyznanie, nowego gregoriańskiego kalendarza. Na apel patriarchy Jeremiasza skierowany do Rusinów, aby nie przyjmowali nowego kalendarza, doszło do protestów, a nawet buntu ludności. W tej sytuacji Stefan Batory zezwolił na obchody świąt według starego porządku. W tym samych latach patriarchat prawosławny, utworzony w 1589 roku w Moskwie, usilnie dążył do podporządkowania sobie hierarchii prawosławnej na ziemiach ukraińskich i białoruskich. Celem tych starań miało być osłabienie więzi z Polską.


Warto również przeczytać:

Neoslawizm
Neoslawizm jest ideologią oraz ruchem politycznym, który został wykreowany pod koniec wieku XIX. Powstał on przede wszystkim jako odpowiedź na panslawizm. Ideologia ta po...

Donald Tusk i Rokita
Jego nieudany start w wyborach prezydenckich w 2005 roku skomentował słowami,, ich jest dwóch, ja jestem jeden”. Po kolejnych wyborach parlamentarnych stwierdził, ż...

Polskie Stronnictwo Ludowe
Polskie Stronnictwo Ludowe – w skrócie znane także jako PSL – jest jedną z polskich partii politycznych o charakterze agrarystycznym. Została ona utworzona 5 ...

Stefan Niesiołowski i Beger
Marszałek sejmu, który zarówno atakuje jak i jest atakowany. Jego ataki dotyczą głównie PiS. Posłowie tej partii także oskarżają go o wszystko co najgorsze. Zarówno z jed...

Pozycja Cerkwi w Rzeczypospolitej
Członkowie Cerkwi prawosławnej, którzy odmówili przystąpienia do unii brzeskiej, bądź też z niej wystąpili, i utworzyli tak zwany Kościół dyzunicki, zostali w Polsce nazw...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: